En gravid affärskvinna sitter vid ett skrivbord med viktiga papper i handen.En kvinna blev nyligen uppsagd från sitt nya jobb som butikschef på grund av att hon var gravid. Nu blir chefen stämd för brott mot LAS. Foto: Syda Productions/Shutterstock

Arbetsrätt

Enligt Lag om anställningsskydd – och enligt EU-domstolen – får inte en arbetsgivare diskriminera gravida personer. Trots det har en arbetsgivare nyligen sagt upp en kvinna när han fick reda på att hon var gravid, skriver Arbetet.

På en livsmedelsbutik har en kvinna nyligen blivit uppsagd på grund av att hon var gravid. Arbetsgivaren var emot att hon skulle få föräldraledighet och ska även ha hävdat att han aldrig anställt henne om han vetat att hon var gravid.

Skulle inte ha anställt om han vetat

Efter att ha arbetat som praktikant en längre tid i en livsmedelsbutik fick kvinnan i fråga fast anställning. I hennes nya roll som butikschef hann hon jobba i en månad, därefter frågade hennes chef henne om hon var gravid. Eftersom kvinnan var gravid svarade hon sanningsenligt på frågan.

Chefen, som då ska ha blivit mycket upprörd, menade att kvinnan borde ha berättat att hon var gravid när han anställde henne. Hade han fått reda på att hon var gravid vid anställningstillfället hade hon nämligen aldrig fått jobbet, menade han.

Sades upp två dagar senare

Chefen sa upp kvinnan två dagar efter att han fått reda på att hon var gravid. Hans motivering var att han inte kunde ha henne som anställd om hon först skulle vara gravid och sedan föräldraledig. Samtidigt förde han också fram sin övertygelse om att barnet löpte stor risk att bli handikappat om hon arbetade under graviditeten.

Främst verkar dock den stundande föräldraledigheten vara vad som till slut fick honom att bestämma sig för att säga upp kvinnan.

Enligt EU-domstolen är det förbjudet att neka gravida anställning, eftersom all form av diskriminering mot gravida personer också är en direkt diskriminering av kvinnor. Det är därför också förbjudet att säga upp någon för att personen är gravid.

Kvinnan stämmer nu chefen. Genom LO-TCO rättsskydd kräver hon en diskrimineringsersättning på 300 000 kronor. Dessutom krävs arbetsgivaren på 70 000 kronor för brott mot flera paragrafer i lagen om anställningsskydd (LAS) som ägde rum i samband med uppsägningen.