En bild på en sjuksköterska och en student

Arbetsmarknad

Det råder brist på sjuksköterskor i Sverige. För att möta bristen har högskolor och universitet utökat antalet platser på utbildningar. Företrädare för sjuksköterskeutbildningar varnar dock för att fler studenter inte leder till fler sjuksköterskor.

Det har länge funnits en brist på sjuksköterskor i Sverige och många har flytt till Norge där arbetsvillkoren varit bättre. På senare tid har dock allt fler svenska sjuksköterskor återvänt, mycket tack vara bemanningsföretag som kan erbjuda bra villkor.

Bristen är trots det fortsatt stor och därför har landets högskolor och universitet fått i uppdrag att utöka antalet platser på utbildningarna. Totalt handlar det om att ytterligare 700 studenter ska antas varje år.

Nu kommer dock en varning från företrädare för sjuksköterskeutbildningar som menar att fler studenter inte betyder fler sjuksköterskor.

Antagningspoängen sjunker med fler studenter

I en debattartikel i Dagens Medicin skriver företrädare för landets sjuksköterskeutbildningar att kvaliteten på utbildningarna sjunkit i takt med att sjuksköterskeprogrammet tagit emot fler studenter. Antagningspoängen sjunker och de som kommer in på utbildningen är inte redo för högskolestudier. Företrädarna anser även att studenterna inte är lika självständiga som tidigare.

I stället vill företrädarna se färre studenter för att höja kvaliteten på utbildningen.

Många tvingas hoppa av studierna

När studenterna inte är redo för högskolestudier tvingas de hoppa av då målen blir för svåra att uppnå. Företrädarna för utbildningarna menar även att utbildningen blir sämre med stora grupper av studenter.

Man har dessutom lokaliserat ett annat problem och det är brist på bra lärare. Kommer fler studenter in på utbildningarna måste man även anställa fler lärare. Hittar lärosätena inte kompetent personal riskerar utbildningarna bli ännu sämre.

Det var först 2015 som högskolorna och universiteten började ta in fler studenter så än så länge finns det inga siffror på om det tillkommit fler sjuksköterskor eller inte.