tomt klassrumUnder 2020 förlorade 30 procent fler välfärdsarbetare jobbet på grund av arbetsbrist. De som drabbats värst är lärare och administratörer. Foto: BlurryMe/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Under pandemiåret 2020 ökade uppsägningarna inom välfärden markant. Jämfört med året innan sades 30 procent fler välfärdsarbetare upp på grund av arbetsbrist, och särskilt drabbade är lärare och administratörer.  Det rapporterar Arbetsvärlden, som har pratat med Omställningsfondens vd Eva Wikström.

Enligt ny statistik från Omställningsfonden ökade antalet uppsägningar inom välfärden kraftigt under förra året. Totalt sades 1 600 personer upp på grund av arbetsbrist, vilket är en ökning på hela 30 procent jämfört med 2019, då siffran låg på 1 264.

Lärare och administratörer värst drabbade av arbetsbristen

Några yrkesgrupper inom välfärden har drabbats hårdare än andra av arbetsbristen under pandemiåret 2020. Lärare och administratörer är två av dem. Enligt Omställningsfondens siffror sades 192 lärare och 152 administratörer upp förra året. Varför har just lärare drabbats så hårt? 

Omställningsfondens vd Eva Wikström berättar för Arbetsvärlden att de inte kunnat se exakt vilka lärare som fått lämna sitt arbete, men att det med största sannolikhet kan röra sig om lärare för yrkesutbildningar med bristande elevantal, eller modersmålsgrupper som saknar elevunderlag.

Många lärare i praktiska och estetiska ämnen har sagts upp

Precis som Arbetsvärlden påpekar belyser Omställningsfondens statistik inte heller hur många av de uppsagda lärarna som är obehöriga. Men det man kan se är att det i regel handlar om lärare i praktiska och estetiska ämnen. Eva Wikström berättar att siffrorna baseras på arbetsuppgifter, och inte på vilken utbildning personen i fråga har.

Antalet förebyggande insatser ökade under 2020

Omställningsfonden har som uppdrag att stötta omställningen inom välfärden, och Eva Wikström betonar hur viktigt det är att arbetsgivare vet om och använder de resurser som finns för sitt förebyggande arbete. Och här har man nu sett en positiv trend.

– Trots pandemin och extra ansträngningar kring det så har antalet förebyggande insatser ökat, säger Eva Wikström till Arbetsvärlden.