kvinnlig ingenjör jobbar med sin datorIGEday vill inspirera tjejer att välja teknik- och ingenjörsyrken. Foto: nd3000/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

För att locka tjejer till ingenjörsyrken skapades Introduce a gril to engineerig-day. I år finns det 3 000 plaster på de 184 företag som representerar sig på IGEday. Det ger företagen en chans att inspirerar tjejer till att vilja lära sig mer om teknik och ingenjörsyrken skriver tidningen Ingenjören. 

IGEday är en dag där tjejer i åldern 13 till 19 år bjuds in att träffa företag för att lära sig mer om ingenjörsyrken. 184 företag finns representerade på IGEday och erbjuder i år rekordmånga platser för att inspirera och locka tjejer till teknik- och ingenjörsyrken. 

IGEday vill inspirera tjejer att välja ingenjörsyrken

IGEday anordnas varje år av Womengieer som i år hålls den 29 mars. Totalt finns över 3 000 platser på de 184 företagen, vilket är 1 000 plaster mer än förra året. Enligt IGEdays projektledare Beatrice Partain börjar det bli angeläget för arbetsgivarna att få in tjejer bland ingenjörsyrkena då det kommer bli en stor brist på ingenjörer i framtiden. Att inspirera tjejer till att välja teknik tycker många är inspirerande. 

På IGEday deltar både små och stora företag. Allt från Elitfönster i Jönköping till WSP som är ett av världens ledande analys och teknikkonsultföretag. Även företag som Google, H&M, ABB finns representerade.

Vill ge en bred bild av ingenjörsyrket

Bearice Partain som själv läser till civilingenjör i industriell ekonomi tycker det finns många riktigt häftiga företag och att svenskar i allmänhet inte har så stora kunskaper kring vad en ingenjör gör. Under flera år har Beatrice engagerat sig för att ge en bredare bild av vad en ingenjör gör samt att få unga att vilja läsa teknik.

Praktiska moment på arbetsplatserna är viktiga

På IGEday är alla län representerade utom Gotland. Förhoppningen är att det ska finnas arbetsplaster tillräckligt nära för alla eller så pass nära att man kan resa dit. Det kan vara lite glesare mellan arbetsplatser i vissa delar av landet. 

Hur upplägget ser ut varierar, det viktigaste är att man får göra något praktiskt som att till exempel programmera.

Vidare säger Beatrice att det är viktigt att IGEday är engagerande, då det inte finns någon som orkar sitta och lyssna på ett föredrag under sex timmar. De ger därför förslag till företagen på vad deltagarna har uppskattat under tidigare år. 

Beatrice Partain och de övriga i projektgruppen tror att de har en större känsla för vad målgruppen vill ha eftersom att de själva befinner sig sig mitt i sina universitetsstudierna.

Anmälningsdagen för IGEday går ut den 10 mars. De populäraste arbetsplatserna är redan fullbokade men det finns fortfarande platser kvar i alla län. Beatrice mål med iGEday är att det ska vara inspirerande och lärorikt för alla inblandade parter.