domarklubba ligger på munskydd ovanpå ett träbordEfter pandemilagen som trädde i kraft den 10 januari införs nu en möjlighet för företag som drabbats hårt av pandemins effekter att tillämpa korttidspermittering på 80 procent. Foto: Lightspruch/Shutterstock.com

Ersättning och stöd

Som en följd av den tillfälliga pandemilagen som trädde i kraft den 10 januari kommer man nu utöka företagens möjligheter att tillämpa korttidspermittering. Mellan januari och mars ska företag som drabbats av svåra ekonomiska motgångar kunna minska arbetstiden för sina anställda med upp till 80 procent. Bakom förslaget ligger en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. 

För några dagar sedan infördes en tillfällig pandemilag i Sverige, som i korta drag innebär att regeringen har fått nya befogenheter att vidta åtgärder som ska bromsa smittspridningen. Om ännu striktare restriktioner skulle träda i kraft kan det till exempel bli aktuellt för olika företag och organisationer att korta arbetstiden mer än de 60 procent som är gränsen i dag, och därför har man nu lagt förslag på att utöka företagens möjligheter att korttidspermittera sina anställda. 

Mellan januari och mars ska företag med stora ekonomiska svårigheter till följd av pandemins effekter, därmed kunna minska arbetstiden för sina anställda med upp till 80 procent. Det kommer dock fortfarande finnas möjlighet att tillämpa korttidspermittering på 20, 40 eller 60 procent.

För företag som uppfyller kriterierna

I ett pressmeddelande skriver Finansdepartementet att den utökade möjligheten till korttidspermittering kommer att gälla generellt för de företag som uppfyller kriterierna om allvarliga, till exempel ekonomiska, problem och därför måste dra ner på arbetstiden med så mycket som 80 procent.

Men vad innebär egentligen en 80-procentig korttidspermittering rent ekonomiskt? Jo, den anställda får behålla 88 procent av sin lön, samtidigt som lönekostnaden för arbetsgivaren minskar med 72 procent. 75 procent av arbetsminskningens kostnad betalar staten.

Förslag om förlängda permitteringsmöjligheter

I remissen som lämnades in till Lagrådet den 12 januari finns ytterligare förslag (som regeringen även har presenterat tidigare). Det handlar delvis om en förlängning av företagens permitteringsmöjligheter fram till den 30 juni 2021, men även uppdaterade krav som ska förebygga missbruk av permitteringsstödet och tydligare regler gällande företagens vinstutdelningar.

Den totala kostnaden för korttidsarbete beräknas landa på 10,7 miljarder kronor under 2021.

De nya reglerna ska tillämpas från den 1 december 2020

Enligt pressmeddelandet ska de nya reglerna börja gälla från och med den 15 februari 2021, men tillämpas från och med den 1 december 2020. De utökade möjligheterna till arbetsminskning tillämpas från och med den 1 januari.