pressbild på maria mindhammar och utsidan på ett av arbetsförmedlingens kontorArbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar berättar om läget på arbetsmarknaden. Foto: Pressbild/Johan Karlberg och Kati Kemppainen/Shutterstock

Arbetsmarknad

Enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen är läget på arbetsmarknaden fortfarande allvarligt, trots viss stabilitet under hösten. Bedömningen är att arbetslösheten börjar öka under första halvan av 2021, för att sedan minska något men fortfarande ligga på en relativt hög nivå under 2022.

Under sommaren och en bit in på hösten noterades viss återhämtning på arbetsmarknaden, och arbetslösheten stabiliserades något. Men efter att en andra smittovåg nu dragit in över landet har återhämtningen dämpats och läget på arbetsmarknaden är fortsatt allvarligt. 

Enligt Arbetsförmedlingens bedömningar kommer man se en ökning av arbetslösheten under första delen av 2021. År 2022 beräknas arbetslösheten sjunka något, men Arbetsförmedlingen menar att nivån fortfarande kommer vara ovanligt hög.

437 000 personer arbetslösa 2020

I år beräknas antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen landa på 437 000 personer i snitt. Det motsvarar en arbetslöshet på 8,5 procent för 2020. Bedömningen för arbetslösheten 2021 och 2022 ligger på 9,1 respektive 8,6 procent i genomsnitt, vilket enligt Arbetsförmedlingen är något lägre än vad man tidigare räknat med.

Pandemins effekter kännbara flera år framöver

Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar menar att pandemins effekter kommer vara kännbara på arbetsmarknaden flera år framöver.

– Både arbetsgivare och arbetssökande behöver ställa om och vara aktiva. Samtidigt ställer det stora krav på oss och våra samarbetsparter som kommunerna, säger hon i ett pressmeddelande.

Risk för ökning av antalet långtidsarbetslösa

Många av de som är nyinskrivna på Arbetsförmedlingen har som lägst gymnasial utbildning, och kommer ofta även med arbetslivserfarenhet. Det innebär att konkurrensen ökar och att de som varit arbetslösa innan pandemin nu kan få det ännu svårare att hitta ett arbete. Enligt Arbetsförmedlingen finns det stor risk att antalet långtidsarbetslösa fortsätter att öka.

Arbetsförmedlingens viktigaste uppgifter

Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén konstaterar att arbetsmarknaden förändras snabbt, likaså vilka kompetenser och kunskaper som efterfrågas. Hon menar att Arbetsförmedlingens viktigaste uppgifter nu blir att vägleda och uppmuntra till både utbildning och omställning.