skylt med texten stängt för covid-19Arbetslösheten har ökat under pandemin på grund av covid-19. Nu är hela 9 procent av befolkningen arbetslösa. Foto: Maridav/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Nio procent av befolkningen är nu arbetslösa i Sverige. Det visar veckostatistiken från Arbetsförmedlingen som tittat på antalet inskrivna under förra veckan. Sammanställningen visar också den totala mängden arbetslösa från att varslen i pandemins spår började i början av mars.

Efter en längre tids ökning av arbetslösheten nådde siffrorna nya höjder förra veckan. Andelen inskrivna på Arbetsförmedlingen var då uppe i nio procent.

Totalt 11 576 personer skrev in sig som arbetslösa mellan den 22 och den 28 juni. Jämfört med förra året samma vecka var det 4 179 stycken fler arbetslösa.

Det innebär att den totala mängden inskrivna vid det tillfället var 465 051 personer.

Stort antal varsel, men alla leder inte till uppsägning

Veckan innan det blev 1 915 anställda varslade om uppsägning. Sedan mars månads början, det vill säga från vecka 10 till vecka 26, har sammanlagt 88 408 personer blivit varslade om uppsägning.

Det är dock inte alla dessa varsel som faktiskt har lett till uppsägning, meddelade Arbetsförmedlingen för några veckor sedan. Cirka hälften av de varsel som skedde under mars blev faktiskt uppsagda från sitt arbete.

Stockholms län och hotell- och restaurangbranschen har flest varsel

Stockholms län har överlägset flest varsel om uppsägning, där cirka 44 000 personer har drabbats. På andra plats kommer Västra Götalands län med omkring 16 000 varsel. Övriga län varierar från ett par hundra till uppemot 3 000 varsel.

När det gäller yrkesgrupper är hotell och restaurang den mest drabbade branschen, med över 18 000 varsel. Därefter följer stödtjänster som uthyrning, fastighetsservice och resetjänster, samt tillverkningsbranschen.

Arbetslösheten fortsätter öka men kan vända efter årsskiftet

Sandra Offeson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, menar att arbetslösheten kommer att fortsätta öka framöver. Arbetsförmedlingen räknar med att fler än 600 000 personer kommer att skriva in sig som arbetslösa till början av nästa år.

Efter det väntar sig dock Arbetsförmedlingen att antalet kommer att minska igen, om än i långsam takt, enligt Sandra Offesson.