man och kvinna sitter vid skrivbord och förhandlarSlutförhandlingarna om nya kollektivavtal inom industrin pågår för fullt. En hård nöt att knäcka är frågan om retroaktiva löneökningar. Foto: mojo cp/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Det är inte många dagar kvar innan kollektivavtalen inom industrin går ut, och förhandlingarna om nya avtal pågår just nu för fullt. Det som komplicerar avtalsförhandlingarna är hur man ska lösa frågan om de retroaktiva löneökningarna på bästa sätt. Det skriver Arbetet.

I våras, närmare bestämt den 20 mars, beslutade parterna Svenskt Näringsliv och LO att medlemsorganisationernas kollektivavtal skulle förlängas med sju månader. Det innebär till exempel att avtalen inom industrin går ut nu den 31 oktober i stället för den 31 mars.

Just nu pågår slutförhandlingarna, där två representanter från industrifacken och två representanter från arbetsgivarsidan diskuterar avtalsfrågorna under ledning av opartiska ordföranden (Opo). Enligt uppgift är det framför allt frågan om retroaktiva löneökningar för perioden 1 april till 31 oktober som hindrat förhandlingarna från att nå ett slut.

En känslig fråga som berör vissa grupper mer än andra

Vanligtvis brukar fokus i slutförhandlingarna ligga på löneökningarnas storlek och hur länge avtalet ska sträcka sig. Men eftersom avtalen förlängts har man nu har alltså även behövt ta ställning till de retroaktiva löneökningarna.

Det är en känslig fråga, där den största farhågan är att coronapandemins följder kommer göra större avtryck i löneutvecklingen för vissa yrkesgrupper. Enligt Medlingsinstitutet har till exempel anställda inom industrin berörts mer av de bromsade löneökningarna än vad tjänstemännen gjort.

Löneökningarna –  ett riktmärke för arbetsmarknaden

Så hur ska man då lösa retroaktivitetsfrågan? Om löneökningarna för 1 april till 31 oktober uteblir, är förslaget att väga upp detta genom högre löneökningar nästa år. Problemet med det är dock att löneökningarna inom industrin ska vara ett slags riktmärke för arbetsmarknaden i stort.

Inget nytt avtal förrän till helgen

Det nya avtalet kommer med största sannolikhet kunna presenteras först på lördag den 31 oktober, vilket som sagt är dagen då de gamla avtalen går ut. Det som också har försvårat avtalsrörelsen i år är att Kommunals avtal med SKR går ut samtidigt som industrins, och byggavtalen bara ett par veckor senare.

– Avtalsrörelsen blir tajtare än vanligt, med en större ansamling av parter som väntar på ett märke. Otroligt många fler anställda än vanligt ska ha nya avtal samtidigt, berättar Christian Källström vid Medlingsinstitutet, för Arbetet.