Inkomstförsäkring

Under 2017 genomfördes en undersökning som visade att enbart 3/10 får maximal ersättning från sin A-kassa (80% av lönen). Detta eftersom att övriga har en inkomst över maxersättningen. Är du en av de med högre inkomster kan en inkomstförsäkring därför vara en god idé. 

Allt fler får lägre ersättning från A-kassan 

A-kassan är i praktiken en mycket bra försäkring för din inkomst. I dagsläget är dock inte A-kassorna anpassade till den löneutveckling som skett under de senaste åren. Det har gjort att den största majoriteten som får ersättning inte får ut sitt maxbelopp. För den som blir arbetslös kan då skillnaden i inkomst bli mycket stor, vilket kan bli problematiskt för den som har höga månadskostnader.

 För att undvika detta problem höjs nu röster för att uppdatera ersättningen från A-kassan i snabbare takt så att den hänger med i löneutvecklingen. Hur lång tid en sådan förändring skulle ta är dock ännu oklart. 

Inkomstersättning är en alternativ försäkring 

För den som redan idag vill säkra sin inkomst ytterligare finns det dock andra alternativ. Ett sådan är inkomstförsäkringar. Genom att teckna en inkomstförsäkring så får du ett komplement till A-kassan. I praktiken innebär det att du som tjänar mer än vad som täcks av A-kassan kan få ut maxersättningen, det vill säga 80% av din lön. 

Inkomstförsäkringar är likt A-kassan uppdelat i flera olika ersättningssystem och beror på vilket yrke du jobbar inom. Har du ännu inte en inkomstförsäkring gäller det att hitta en inkomstförsäkring för ditt yrkesområde

Tips! Genom att teckna en inkomstförsäkring så ökar du ersättning du får vid arbetslöshet. 

Att teckna en inkomstförsäkring är alltid en god idé, men i nuläget har den blivit ännu mer aktuell. Eftersom att A-kassorna nu ersätter så få med maximalt belopp kan det innebära en stor trygghet att veta att ens inkomst kommer vara tillräcklig även vid arbetslöshet.