Inkomstförsäkring

Robotar får en allt mer framträdande roll på arbetsmarknaden. I dag kan de kör bilar, ställa medicinska diagnoser eller skriva hela tidningsartiklar. För många innebär det här ett stort obehag, då det minskar ”nyttan” av mänskliga anställda. För de som jobbar på en arbetsplats där en automatisering föreligger kan det vara en stor trygghet att ha en inkomstförsäkring, då den säkerställer inkomst även om du plötsligt skulle stå utan anställning. Detta ger dig tid att hitta ett nytt jobb samtidigt som du slipper oroa dig för att behöva leva utan inkomst.

Fler robotar i näringslivet 

Automatiseringen av industrin och tjänstesektorn är redan i full gång och allt fler arbetsplatser har någon form av robotiserad process. För många anställda kan det kännas som ett hot då man är rädd att ens egen yrkesroll ska bli automatiserad. Det här är speciellt framträdande i industrin och tjänstesektorn där närmare hälften av alla anställda ser en minskning av jobbmöjligheter i samband med automatisering.

Tänk på! En inkomstförsäkring kan ge dig som är orolig för automatisering av din arbetsplats lugn i att du har tid att hitta ett nytt jobb. 

För dessa yrkesgrupper kan det då vara smart att hitta en inkomstförsäkring så att man kan känna sig trygg i att ha sin inkomst försäkrad under tiden man behöver för att söka ett nytt jobb. Även för den som inte i nuläget är orolig för sin anställning kan det vara smart att redan i dag försäkra sin inkomst eftersom att det kan hjälpa dig mycket vid ett avsked oavsett anledning. 

Journalistjobb allt mer automatiserade

Det som är nytt är främst att robotarna tar över allt mer ”avancerade” arbetsuppgifter, det vill säga att de inte enbart sköter maskinellt arbete. Inkomstförsäkring kan därför vara viktigt även om du har ett avancerat arbete. 

Exempelvis har automatiserade processer tagit över en del av den löpande rapporteringen inom exempelvis sportnyheter. Den här trenden förväntas öka i framtiden där vissa typer av artiklar enkelt kan framställas via sofistikerad programvara.

Framtiden för svenskt näringsliv

Även om robotar kan ses ta över allt mer av våra arbetsuppgifter innebär inte det nödvändigtvis mer arbetslöshet. Det som däremot kan väntas är att allt fler kommer behöva byta arbetsuppgifter, vilket gör en inkomstförsäkring allt mer relevant under övergångsperioden. Det främsta sättet för de anställda att öka sin konkurrenskraft är genom spetskompetens som inte kan automatiseras. Det gör även att arbetsgivarna får ett större ansvar för att ge internutbildningar på arbetsplatsen.