LO-huset i StockholmLO ska utreda tre stora frågor om arbetsrätt tillsammans med PTK och Svenskt Näringsliv. Foto: Igor Grochev/Shutterstock.com

Arbetsrätt

Tre utredningar startar i dag angående olika frågor om arbetsrätt. Utredningarna ska resultera i ett förslag på lagändring som politikerna sedan får ta ställning till. Bland annat utreds frågan om att slopa allmän visstidsanställning, och större inflytande från fack och arbetsgivare över a-kassan, skriver Arbetet.

Den första augusti i år ska LO, Svenskt Näringsliv och PTK börja förhandla om kommande lagändringar om arbetsrätten. I dag startar tre utredningar som har tillsatts för att förbereda dessa förhandlingar.

Utredningarna handlar om lagen om anställningsskydd (las), arbetslöshetsförsäkringen (a-kassan) och omställningsstödet till personer som blir uppsagda och måste byta jobb.

Några fackförbund ställer sig utanför förhandlingarna

Förra veckan godkändes direktiven till utredningarna av LO, vilket har varit en förutsättning för att utredningarna skulle kunna starta. Fem fackförbund har dock valt att hoppa av förhandlingarna om arbetsrätten, och de röstade mot att godkänna utredningsdirektiven.

Utredningarna ska vara klara i slutet av maj, och sedan är målet att förhandlingsparterna ska nå en överenskommelse senast den 30 september. Sedan är det upp till politikerna om de vill ta förslagen vidare till en lagändring.

Tuff utredning om tekniska frågor kring arbetsrätt

Erland Olauson, tidigare avtalssekreterare för LO, är den som ska leda utredningen om las. Han vill inte berätta exakt vad som finns i direktiven, men medger att slopande av allmänna visstidsanställningar finns med i utredningen.

– Vi ska se på ett antal tekniska frågor som kan ligga till grund för de fortsatta förhandlingarna.

IF Metalls tidigare ordförande Anders Ferbe leder utredningen om arbetslöshetsförsäkring. Han menar att utredningen kommer att bli tuff, eftersom frågorna är svåra och tiden är knapp.

Facket vill ändra upplägget för a-kassan

Angående arbetslöshetsförsäkringen finns ett missnöje hos facket över a-kassans hårda villkor och storlek på ersättning. Avgifterna höjdes också kraftigt för ett antal år sedan för dem som löper störst risk för arbetslöshet.

I stället vill fackförbunden att kollektivavtalen ska få styra a-kassans villkor och ersättningsnivåer. På så sätt är det facket och arbetsgivarna som bestämmer hur a-kassan ska se ut. Utredningen fokuserar i första hand på en partägd försäkring för privatanställda, berättar Anders Ferbe, och ska titta närmare på hur den kan organiseras och finansieras.

– Ambitionen är att de fackliga a-kassor som finns i dag inte ska påverkas på något menligt sätt. De kommer, som jag ser det, att hantera försäkringen även om den förs över till parterna, säger Anders Ferbe.