Mamma ligger på golvet och leker med sina två barn.Inspektionen för socialförsäkringen har kommit med en ny analys som påvisar att socialförsäkringen täcker mindre än vad den är menad att göra. Det handlar bland annat om att inkomsttaket inte följt löneutvecklingen. Foto: Studio Romantic/Shutterstock

Ersättning och stöd

Myndigheten ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, har granskat bidragsnivåer mellan 1992 och 2018. Nu har det kommit fram att försäkringarna har urholkats under en längre tid och att bidraget inte räcker, skriver Publikt.

Samtidigt som löneutvecklingen pekat stadigt uppåt i Sverige har inkomsttaket för bidragsnivåerna inte höjts. Det visar en analys från Inspektionen för socialförsäkringen. Det här riskerar att minska förtroendet för den ekonomiska trygghet som systemet ska ge, menar Inspektionen för socialförsäkringen.

Inkomsttaket har inte följt löneutvecklingen

Analysen som Inspektionen för socialförsäkringen gjort visar att inkomsttaket för försäkringarna inte har följt löneutvecklingen. Det innebär att försäkringen täcker en mindre del av de kostnader som den är menad att täcka. I förlängningen betyder det att den ekonomiska tryggheten minskar.

Det här, menar Inspektionen för socialförsäkringen, riskerar att göra människor i samhället mindre villiga att bidra till systemet samtidigt som förtroendet för socialförsäkringen sjunker. 

– Att socialförsäkringarna inte längre ger samma ekonomiska trygghet vid sjukdom och föräldraledighet riskerar att minska deras legitimitet och viljan att bidra till systemet, skriver Publikt.

Detsamma som gäller för inkomsttaket gäller även garantiersättningarna – de täcker mindre och mindre. Garantiersättningarna riktar sig främst till personer som inte har arbetat eller som har mycket låg inkomst. 

Inga beslut om höjda bidragsnivåer har tagits – förutom för barnbidraget

Flera bidrag har alltså urholkats under lång tid och till stor del beror det på att inga beslut om höjda bidragsnivåer har tagits på lång tid. Undantaget är barnbidraget, som höjdes år 2018. Men när barnbidraget höjdes var det första gången som bidragsnivån justerades på över tolv år, en alldeles för lång tid, menar Inspektionen för socialförsäkringen.

Trots höjningen av barnbidraget år 2018 har det faktiska värdet på bidraget sjunkit successivt med så mycket som elva procent. Det säger någonting om de bidrag som inte har justerats alls, menar Inspektionen för socialförsäkringen.

De försämrade bidragsnivåerna riskerar att även försämra den funktion bidragen är avsedda att ha, menar myndigheten.