Arbetsmarknad

I dag är det inte svårt för it-företagen att hitta kompetent personal men annat ser det ut att vara om bara några år. År 2022 väntas 30 procent av it-jobben inte kunna tillsättas då det inte kommer finnas tillräckligt med kompetens.

IT-branschen är ung och det sker förändringar hela tiden. Intresset är stort och många utbildar sig vidare för att kunna arbeta inom området. Problemet är bara att utvecklingen går fortare än vad det går att utbilda personal.

Ny teknik som artificiell intelligens har exempelvis fått en rejäl skjuts de senaste åren. Inom några år riskerar utvecklingen ha gått så långt att det inte finns kompetens till att fylla alla lediga tjänster, det skriver analysföretaget IDC i sin senaste undersökning CIO Agenda 2019 Predictions.

– Resurserna är begränsade och som it-ansvarig är det oerhört viktigt att man tittar noggrant på de här begränsningarna och vad man kan göra åt det. Det kan gälla finansiering eller arkitektur, men det som är mest begränsande för de flesta organisationer är kompetensbristen, säger IDC:s analytiker Serge Findling.

30 procent av jobben kommer inte kunna tillsättas

Inom fyra år förutspår IDC att 30 procent av världens it-jobb inte kommer kunna tillsättas på grund av bristande kompetens. För att locka till sig kompetensen som finns gäller det att man sticker ut och kan visa att man ligger långt fram i utvecklingen och jobbar med den senaste och mest avancerade tekniken.

IDC:s analytiker tycker att man som företagare bör ingå samarbeten med universitet för att knyta till sig talangerna så tidigt som möjligt.

Den befintliga personalen måste också få uppmärksamhet

Att fokusera på unga talanger i jakten på ny personal är bra men det gäller samtidigt att inte glömma den befintliga. Både vidareutbildning och kompetensutveckling förutspås bli viktigt dels för att den befintliga personalen inte ska tröttna och lämna sina jobb, dels för att företaget ska kunna fortsätta utvecklas.