Handsprit och munskydd på ett bord.När smittspridningen av covid-19 ökar har regeringen återinfört karensersättningen. Förutom en rad stödåtgärder kommer regeringen också med nya rekommendationer. Foto: Maridav/Shutterstock

Ersättning och stöd

Även om vi inte sitter i samma läge som för ett år sedan väljer regeringen att återinföra åtgärder såsom ekonomiskt stöd och restriktioner, skriver Arbetet. Tanken är att spridningen inte ska få fäste.

En av de stora åtgärder som regeringen vill göra är att slopa karensavdraget. Förhoppningen är att individer med symtom på covid-19 vill stanna hemma från arbetet.

Hemarbete och slopat karensavdrag

Under tisdagens presskonferens gick regeringen ut med nya rekommendationer gällande den rådande pandemin. Bland annat handlar det om att arbeta hemma så mycket det går och om att slopa karensavdraget återigen.

– När vi nu ser att vi har en ökad smittspridning och en viss ökad vårdbelastning anser vi att vi redan nu behöver återinföra vissa åtgärder, säger Mikael Damberg (S), finansminister.

Karensavdraget ersatte den tidigare karensdagen och innebar ett avdrag på lönen under den första sjukdagen. Nu vill regeringen hjälpa arbetsgivare att få anställda att stanna hemma om de är sjuka genom att återinföra karensersättningen, som alltså ska kompensera för karensavdraget.

– Vi är inte i samma läge som vi var i våren 2020 eller för ett år sedan. Men vi ber er agera tillsammans för att läget inte ska förvärras, sade statsminister Magdalena Andersson (S).

LO är positiva

En rad ekonomiska stöd kommer återigen att bli aktuella och att återinföra karensersättningen är bara en av åtgärderna. LO uttrycker glädje över regeringens besked men önskar en mer permanent lösning.

– Bra med tillfälligt slopat karensavdrag. Nästa steg borde vara att permanent avskaffa karensavdraget för alla försäkrade, skriver Kjell Rautio, utredare av socialförsäkringar, på Twitter.

Införda åtgärder inom och utom arbetet

De åtgärder som nu införs liknar de som gällde tidigare under året. Det handlar bland annat om att arbeta hemma, undvika trängsel och om att hålla avstånd.

Det som skiljer den här gången är kraven på vaccinationsbevis. Vid allmänna sammankomster måste alla vara beredda att uppvisa vaccinationsbevis. Dessutom gäller precis som förut ett krav på att testa sig om man känner av symtom för covid-19.