Kvinna knappar på miniräknare och håller i papper.I en granskning av IAF framgår det att antalet felaktiga utbetalningar från a-kassorna ökade kraftigt under pandemiåren 2020 och 2021. Foto: fizkes/Shutterstock.com

A-kassa

Under förra året ökade antalet felaktiga utbetalningar, med efterföljande återkrav, från a-kassan markant. Detta enligt en granskning från IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen) som har haft i uppdrag att analysera a-kassornas utbetalningar för 2020 och 2021. Det skriver Publikt.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fick i regleringsbrevet för 2022 i uppdrag att analysera felaktiga utbetalningar från Sveriges a-kassor under åren 2020 och 2021. Målet är helt enkelt att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. 

Enligt IAF:s granskning blir det tydligt att antalet felaktiga utbetalningar från a-kassan har ökat markant under 2020 och 2021, även kallade pandemiåren.

Högt tryck och ändringar i reglerna ligger bakom ökningen

Rapporten visar att trycket på a-kassorna ökade kraftigt på grund av pandemins effekter, och att antalet ärenden steg markant under 2020 jämfört med tidigare år. Samtidigt gjordes ett antal ändringar i reglerna för arbetslöshetsförsäkringen.

IAF menar att detta är de primära förklaringarna till att man nu har noterat betydligt fler felaktiga utbetalningar, återbetalningar och polisanmälningar än man gjort tidigare år.

Felaktiga utbetalningar och återkrav på 266 miljoner kronor under 2021

De felaktiga utbetalningarna och återkraven (som har upptäckts) landade på 266 miljoner kronor för 2021 och på 199 miljoner kronor för 2020. Återbetalningarna för 2021 och 2020 uppgick till 142 respektive 129 miljoner kronor.

Under 2020 var det 36 332 personer som fick felaktiga utbetalningar från a-kassan, och under 2021 landade motsvarande siffra på hela 45 129.

Ännu fler felaktigheter som inte har upptäckts

Enligt IAF:s rapport motsvarar antalet felaktiga utbetalningar som upptäckts mellan 55 och 80 procent av det verkliga antalet felaktiga utbetalningar som gjordes under 2021. IAF uppskattar att det verkliga antalet felaktiga återbetalningar landade på mellan 335 och 466 miljoner kronor förra året.