restaurangägare sitter i trapp i en tom restaurang och stirrar ut genom fönstretFöretag som till följd av den nya pandemilagen måste stänga ner verksamheten ska nu kunna få ett generöst ekonomiskt stöd. Foto: Master1305/Shutterstock.com

Ersättning och stöd

I måndags presenterades förslaget om ett särskilt ekonomiskt stöd till de företag som till följd av den tillfälliga pandemilagen tvingas stänga ner verksamheten. Stödet kommer kunna ersätta upp till 100 procent av företagens fasta kostnader under nedstängningen, och ersättningstaket ligger på 75 miljoner kronor per företag och månad. Det skriver Finansdepartementet i ett pressmeddelande.

Den nya pandemilagen som trädde i kraft i början av januari ger regeringen fler befogenheter att vidta åtgärder för att bromsa smittspridningen i landet. Det kan bland annat innebära att företag tillfälligt måste stänga ner verksamheten, vilket i de allra flesta fall medför stora ekonomiska svårigheter.

Därför ska man nu införa ett omfattande ekonomiskt stöd till företag som drabbas av nedstängning och har tappat minst 30 procent av sin omsättning.

Beräknas träda i kraft i början av april

Nedstängningsstödet, som bygger på ett avtal mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna, kräver ett godkännande från EU-kommissionen. Eftersom detta kan medföra vissa justeringar beräknas stödet kunna träda i kraft tidigast i början av april, men om regeringen fattar beslut om nedstängning innan dess kan stödet tillämpas retroaktivt.

Det nya stödet ska gälla så länge pandemilagen gäller.

Mer generöst än omställningsstödet

Nedstängningsstödet ska enligt uppgift vara utformat på ungefär samma sätt som omställningsstödet, där omsättningstappet bestämmer stödets omfattning. Men nedstängningsstödet är mer generöst. Företag som tillfälligt tappat hela sin omsättning på grund av nedstängning ska kunna få 100 procent ersättning för sina fasta kostnader. Ersättningstaket ligger på 75 miljoner per företag och månad.

Skatteverket får extra bidrag 

Det är Skatteverket som kommer sköta den administrativa delen och betala ut nedstängningsstödet när det väl träder i kraft. För att det ska gå både snabbt och smidigt kommer myndigheten få ett extra bidrag på 120 miljoner kronor.