pressbild på finansminister magdalena anderssonFinansminister Magdalena Andersson berättar att de mest utsatta branscherna har använt regeringens finansiella stöd mest. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Ersättning och stöd

Många branscher har drabbats hårt av pandemins följder och regeringen har delat ut stora stöd för att företagen ska kunna täcka upp för sina omsättningstapp. Enligt finansminister Magdalena Andersson (S) är det kultur-, nöjes- och fritidsbranscherna som fått mest stöd. Det rapporterar SvD Näringsliv via TT.

Under en digital pressträff berättade finansminister Magdalena Andersson (S) om hur en del av regeringens krisåtgärder har använts, till exempel omsättningsstödet till hårt drabbade företag. Av de branscher som påverkats mest av pandemins ekonomiska effekter är det kultur-, nöjes- och fritidsbranschen som fått mest stöd. Andersson påpekar att man även har betalat ut stora stöd till många mindre egenföretagare.

Stor efterfrågan på särskilda branschstöd

Samtidigt är det många som är kritiska till stöden, och efterfrågan på särskilda branschstöd är stort. Magdalena Andersson berättar för TT att man har sett att det är de mest utsatta branscherna som också använder stöden mest. Hon menar på att branschspecifika stöd kan medföra vissa gränsdragningsproblem.

– Finessen med de här stöden är att det är omsättningstappet som avgör, vid ett större tapp får man mer stöd. De kunde presenteras innan restriktionerna, så att näringslivet skulle veta om det när restriktionerna kom, säger hon till TT.

Snabbare återhämtning i ekonomin än väntat

Under våren och sommaren såg man en snabbare ekonomisk återhämtning än vad många vågat hoppas på. Trycket på omsättningstöd blev således inte så högt som regeringen hade beräknat. Men vi är nu inne i en andra coronavåg, och det är enligt Magdalena Andersson fortfarande för tidigt att prata om statistiken för året innan november- och decembersiffrorna har analyserats.

Kontroll över hur stödpengarna nyttjas

Många företagare har upplevt reglerna kring stödansökan som krångliga, och under presskonferensen får Magdalena Andersson en hel del frågor på ämnet. Hon menar på att det är skattebetalarnas pengar som gör stöden möjliga, och att det därför är av största vikt att regeringen har full kontroll över hur de nyttjas.