deklarationsformulär på bord bredvid pärmar och kaffekoppSkatter

Lön och villkor

Den 1 januari 2020 börjar flera nya regler att gälla på den svenska arbetsmarknaden. Framför allt för dig som närmar dig pensionen kan detta påverka hur länge du kan arbeta och vad du får betala i skatt. Ingenjören går igenom de lagändringar som kan vara mest intressanta för dig som arbetar.

Både lägsta och högsta pensionsålder höjs

Du som är anställd har rätt att fortsätta jobba fram till att du fyller 68 år. Det innebär att din arbetsgivare inte kan säga upp dig utan orsak förrän du har blivit 68 år. Tidigare har den gränsen legat vid 67 års ålder. Om tre år kommer pensionsåldern att höjas ytterligare till 69 år.

Vill du i stället gå i pension tidigare behöver du vänta lite längre. Du kan nämligen bara ta ut din allmänna pension från att du fyller 62 år, till skillnad från tidigare 61 år. Det här påverkar dock inte dem som är födda 1958 eller tidigare.

Lägre skatt för äldre och höginkomsttagare

Från och med årsskiftet kommer värnskatten att avskaffas. Det är en extra skatt på 5 procent som i nuläget dras av från inkomster på mer än 59 000 kronor i månaden.

Du som har fyllt 65 år får också betala mindre i skatt om din inkomst ligger mellan 17 000 och 115 000 kronor i månaden. Denna skattesänkning ska stärka det höjda grundavdraget.

En skatt som däremot kommer att höjas nästa år är trängselskatten i Stockholm. Den kommer framöver att tas ut från och med klockan sex på morgonen. Under högsäsongen och under vissa tider på dygnet kommer trängselskatten också att bli högre.

Forskare och studenter ska få uppehållstillstånd

Från och med nästa år ska studenter och forskare vid en högre utbildning bli beviljade uppehållstillstånd för minst ett år. Tillståndstiden ska också kunna förlängas, och upp till ett år efter avslutade studier eller forskning ska personen kunna stanna kvar för att söka jobb eller starta företag i Sverige.

Dessa regler grundar sig i ett student- och forskardirektiv som EU har initierat.

Krav på elektronisk betalning för rut- och rotavdrag

Kontantbetalning ger inte längre rätt till rut- eller rotavdrag på skatten. För att kunna använda dessa avdrag måste betalningen göras elektroniskt. Den förändringen görs för att motarbeta ekonomisk brottslighet och felaktiga betalningar i samband med tjänster där avdragen kan göras.

Lägre krav på aktiekapital

En sista lagändring gäller för privata aktiebolag. Kravet på aktiekapital ligger i dag på 50 000 kronor, men sänks nu till ett lägsta kapital på 25 000 kronor.