Person sätter ut träklossar för figur som stegar uppåt.Läget på arbetsmarknaden ser allt ljusare ut, och arbetslösheten är nu till och med lägre än innan pandemin. Värre är det med långtidsarbetslösheten som är fortsatt hög. Foto: Jirsak/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Under en pressbriefing sammanfattande arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S) läget på arbetsmarknaden utifrån Arbetsförmedlingens senaste siffror, och faktum är att det ser ljusare ut än på länge. Arbetslösheten är lägre än innan pandemins utbrott och det finns fler lediga jobb än någonsin att söka. Långtidsarbetslösheten är däremot fortfarande alldeles för hög.

Sveriges arbetsmarknad har gjort en stark återhämtning, konstaterade arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S) under en pressbriefing. Enligt Arbetsförmedlingens senaste siffror är arbetslösheten nu till och med lägre än innan pandemins utbrott, och antalet lediga jobb är uppe på rekordnivåer.

Ger tydligare uppdrag om att minska långtidsarbetslösheten

Långtidsarbetslösheten håller på att sjunka, men nivån är fortfarande oroväckande hög. Arbetsförmedlingen har sedan tidigare ett uppdrag att förebygga långtidsarbetslöshet, där de enligt instruktionen till exempel ska prioritera att hjälpa dem som hamnat långt från arbetsmarknaden och bidra till ökad sysselsättning på lång sikt.

Men i årets regleringsbrev har Arbetsförmedlingen fått ett tydligt mål från regeringen om att helt enkelt få långtidsarbetslösheten att sjunka. Förutom detta mål har regeringen även gett myndigheten två andra uppdrag rörande långtidsarbetslösheten.

Måste bryta segregationen på svenska arbetsmarknaden

Det har visat sig att utomeuropeiskt födda är överrepresenterade i gruppen långtidsarbetslösa, och därför lägger regeringen nu stort fokus på att bryta segregationen på arbetsmarknaden. Enligt Eva Nordmark är det viktigt att alla i Sverige ska bidra utifrån sin egen förmåga och bli en del av samhället, och att vi helt enkelt inte ska ha grupper av människor som hamnar utanför arbetsmarknaden under långa perioder.

Föreslår en utredning om att införa aktivitetsplikt

För att komma till bukt med segregationen och få fler att komma ut i arbetslivet föreslår regeringen till exempel att man ska se över möjligheterna att låta försörjningsstödet inkludera en aktivitetsplikt.