folk som står i köTrycket är stort på många av Sveriges a-kassor och handläggningstiderna är fortsatt långa. Foto: Victoria Labadie/Shutterstock.com

A-kassa

Trycket på Sveriges a-kassor är stort och just nu är det många som väntar på att få ersättning. Hos vissa a-kassor är handläggningstiderna redan månadslånga, men det finns risk för att de kan bli ännu längre. Det rapporterar Sveriges Radio.

Under våren har trycket på Sveriges a-kassor ökat markant på grund av den stora arbetslösheten – i sin tur en följd av coronavirusets utbrott och spridning. Men det skiljer sig från a-kassa till a-kassa. Enligt Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges A-kassor, skiljer det sig även mellan olika branscher.

– Alltså kassorna som har längre genomströmningstider än dom här kassorna som har 4–6 veckor som dom flesta ändå kan hålla det är just där som vi vet att det har varit störst ökning av arbetslösa, säger han till Sveriges Radio.

Finns risk att väntetiden blir ännu längre

Catarina Eklundh Ahlgren, som är chefsjurist på inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, är inne på samma spår som Tomas Eriksson. Hon menar att där trycket är som störst är även väntetiderna på handläggning som längst. Det kan ta mellan en till fyra månader innan ersättningen betalas ut.

Enligt Catarina Eklundh Ahlgren finns det risk att genomströmningstiderna kommer att bli ännu längre innan man kan se en vändning. Hon tillägger dock att det är svårt att ställa någon säker prognos eftersom det hänger ihop med hur arbetslösheten i Sverige utvecklar sig.

Väntat på pengar sedan i maj

Sveriges Radio har även pratat med den tidigare konsulten Michael Håkansson, som anmälde sig till a-kassan i maj. Han väntar fortfarande på att få sina pengar. Michael Håkanssons ärende bedöms som komplicerat eftersom han har haft flera olika arbetsgivare, vilket i sin tur har dragit ut på handläggningsprocessen.

Han har under dessa månader haft svårt att betala hyran, men menar att han har försökt hantera den ekonomiska osäkerheten så lugnt och sansat som möjligt. Michael Håkansson lägger nu all tid och kraft på att hitta ett nytt arbete.