elev sitter i skolsal och skriverEfter en förordningsändring ska långtidsarbetslösa nu kunna studera på högskola eller universitet och samtidigt ha kvar sitt aktivitetsstöd. Foto: panitanphoto/Shutterstock.com

Ersättning och stöd

Regeringen har nyligen presenterat en förordningsändring som innebär att långtidsarbetslösa ska kunna använda sitt aktivitetsstöd till studier på högskola. Arbetsförmedlingen ska nu även på uppdrag av regeringen börja anvisa fler arbetssökande vidare till utbildningsformer som till exempel Komvux. Det skriver Arbetsvärlden.

Om Arbetsförmedlingen ser ett behov finns det möjlighet att anvisa arbetssökande vidare till reguljära utbildningar. Den så kallade utbildningsplikten riktar sig främst mot nyanlända som deltar i etableringsprogrammet, men enligt regeringen är det ett alldeles för få som faktiskt går vidare till någon form av förgymnasial utbildning.

Därför har Arbetsförmedlingen nu fått i uppdrag att anvisa allt fler arbetssökande till utbildningar som till exempel Komvux.

Utbildningsutbudet är ett hinder

Arbetsvärlden har pratat med Arbetsförmedlingens enhetschef Emil Johansson. Han menar att orsaken bakom det låga antalet anvisade till utbildning är tvådimensionerad. 

– Ofta finns det språkhinder som gör det svårt att förmedla vilka regler som gäller vid anvisning, men också att hitta kommunala utbildningar som har språkkompetensen för att undervisa de här personerna. Utbildningsutbudet är ett hinder och vi kan konstatera att det krävs gedigna resurser i form av lärarkompetens, säger han till Arbetsvärlden.

Arbetsförmedlingen ser nu mycket positivt på det nya uppdraget från regeringen och uppskattar de tydliga instruktionerna.

Långtidsarbetslösa ska kunna studera på högskola

Samtidigt har regeringen presenterat en förordningsändring gällande långtidsarbetslösa som är en del av Arbetsförmedlingens program ”jobb- och utvecklingsgarantin”. Ändringen innebär att de långtidsarbetslösa får möjlighet att gå en eftergymnasial utbildning, till exempel studera på högskola eller universitet, och samtidigt behålla aktivitetsstödet under ett år. 

I vissa fall kan Arbetsförmedlingen anvisa arbetssökande vidare till utbildningar som är längre än ett år, men då måste den resterande tiden finansieras på annat sätt.

Stort behov av yrkesutbildningar

Just i jobb- och utvecklingsgarantin finns det enligt Emil Jansson ett stort behov av yrkesutbildningar på gymnasienivå. Bland programmets yngre deltagare är det även högst relevant med högskoleförberedande utbildningar.