Arbetsmarknad

En studie som nyligen genomförts har visat att ju mer arbetslöshet och tillfälliga anställningar man utsätts för i unga år, desto sämre mår man psykiskt senare i livet. Att bli bekräftad och ha förväntningar på sig som måste genomföras under en dag är viktigt för såväl unga som vuxna. Det sammanhanget finns ofta på en arbetsplats och därför kan arbetslöshet leda till psykiska besvär. För unga som precis tagit sig ut på arbetsmarknaden kan en fast inkomst också vara en viktig aspekt. Trots att man är ung kan man ha många fasta kostnader så som hyra eller mobilabonnemang. En inkomst är därför viktig för att ta sig framåt i livet. Vad många unga inte vet är att det går att teckna en inkomstförsäkring för att få inkomst mellan anställningar. För att kunna få ersättning från en inkomstförsäkring krävs det att man uppfyller vissa krav, men en inkomstförsäkring innebär ofta stor trygghet. 

En inkomstförsäkring kan vara till stor hjälp

Få unga har koll på vad en inkomstförsäkring innebär och tänker att de inte behöver teckna sådant på många år. Eftersom många unga inte får kontinuerliga anställningar kan dock en inkomstförsäkring vara en mycket värdefull investering. Med en inkomstförsäkring kan du få ersättning i upp till 300 ersättningsdagar vid ofrivillig arbetslöshet. Genom en sådan kan livet fortsätta gå framåt trots att du inte har någon fast anställning. För att få rätt till ersättning från en inkomstförsäkring krävs det att du uppfyller vissa krav. Kortfattat är dessa krav följande: 

  1. Du har haft inkomstförsäkringen i minst ett år. För att kunna få ersättning måste du uppfylla kvalifikationstiden som oftast är 12 månader. 
  2. Du är medlem i en a-kassa och har rätt till ersättning från denna. De flesta inkomstförsäkringar grundar sitt beslut om ersättning på a-kassans beslut. Har du rätt till a-kassa har du oftast rätt till ersättning från inkomstförsäkringen. 
  3. Du är ofrivilligt arbetslös. En inkomstförsäkring gäller endast om du är ofrivilligt arbetslös. I vissa fall kan du dock få ersättning vid egen uppsägning
  4. Du är registrerad som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. För att få ersättning krävs det att du aktivt söker nya arbeten och är registerad som arbetssökande samt söker de arbeten Arbetsförmedlingen rekommenderar. 

Har du ännu inte tecknat en inkomstförsäkring, oavsett om du är ung eller vuxen, kan det vara en bra idé att göra det. Innan bör du genomföra en jämförelse av inkomstförsäkringar för att hitta den som passar dig bäst. Är du osäker på om du behöver en inkomstförsäkring kan du läsa mer om vilka fördelar som finns med en inkomstförsäkring.