medicinsk forskare antecknar på papper i ett laboratoriumMedicin och hälsovetenskap är de få branscher där forskarexamen faktiskt ger högre lön

Lön och villkor

Hur högt värderas en forskarexamen när arbetsgivaren sätter din lön? Inte särskilt högt, åtminstone inte på kort sikt, visar en undersökning från Universitetskanslerämbetet. Bara i ett fåtal branscher verkar forskarutbildningen göra märkbar skillnad för lönen, skriver Publikt.

Universitetskanslerämbetet, UKÄ, har granskat hur en forskarexamen värderas på den svenska arbetsmarknaden. Resultatet visar att det inte finns någon betydlig löneskillnad jämfört med personer som inte har forskarutbildning.

I medicin och hälsovetenskap ger forskarexamen högre lön

Detta resultat ser i stort sett likadant ut oavsett vilken examen, sektor eller län det gäller. Dock finns det två undantag. Personer med forskarexamen inom medicin eller hälsovetenskap snittar på tio procent högre lön än sina kollegor utan forskarexamen.

En viss skillnad syns också inom ämnena veterinärmedicin och lantbruksvetenskap. Där har forskarutbildade något högre medelinkomst direkt efter att forskarutbildningen är avslutad.

Män och yrken i privat sektor tjänar minst på en forskarutbildning

Enligt undersökningen verkar kvinnor tjäna mer på en forskarutbildning än vad männen gör. Löneskillnaden mellan kvinnor med och utan forskarutbildning ligger på omkring fyra procent. Bland männen har forskarutbildade i stället lite lägre lön än män som inte har forskarutbildning.

Ser man till arbetsmarknaden i sin helhet verkar forskarexamen ge sämre lön i de utbildningsinriktningar där många arbetar inom den privata sektorn. Exempelvis för civilingenjörer lönar det sig inte alls att ha en examen som forskare, enligt UKÄ.

Forskarexamen kan förbättra den långsiktiga löneutvecklingen

En examen på forskarnivå kan däremot ha en positiv påverkan på löneutvecklingen på lång sikt. Däremot kan det dröja länge innan den vändningen kommer. För de som tog forskarexamen vid millennieskiftet har det tagit ungefär 14 år att komma om sina kollegor som inte är forskarutbildade när det gäller lönenivån.