En bild på en arbetslös manLO:s ekonom Sebastian de Toro. Foto: Press/LO

Arbetsmarknad

Trots att vi befinner oss i en högkonjunktur har den svenska arbetslösheten inte minskat nämnvärt. Nu när vi går mot en lågkonjunktur tror centralorganisationen LO att arbetslösheten kommer öka något de kommande åren.

Arbetslösheten i Sverige ligger i år på 6,3 procent. Trots att vi under en längre tid befunnit oss i en högkonjunktur har vi inte lyckats pressa ned arbetslösheten mer än så.

Vi går nu mot en lågkonjunktur och centralorganisationen LO förutspår i sin konjunkturprognos bland annat en BNP-tillväxt på 1,7 procent nästa år och 1,2 procent året därpå. LO tror dessutom att arbetslösheten kommer öka de kommande två åren. De tror på en arbetslöshet på omkring 6,5 procent.

Än så länge råder ingen arbetskraftsbrist

LO oroar sig inte över att en ökad arbetslöshet ska leda till arbetskraftsbrist, åtminstone inte i närtid. Hade arbetskraftsbristen varit ett problem i Sverige tror LO att löneökningarna varit högre.

Centralorganisationen tror att de stagnerade löneökningarna beror på att många är överkvalificerade för sina arbeten och att de gått till avancerade yrken och låtit de med lägre utbildning ta deras jobb. På så sätt har sysselsättningsgraden ökat utan att lönerna följt med.

Idag finns omkring 200 000 arbetslösa som har gymnasieutbildning. Det motsvarar närmare 60 procent av samtliga Sveriges arbetslösa. LO anser att denna grupp borde vara anpassade för att ta sig ut på arbetsmarknaden.

[Ads1]

Lönerna hålls tillbaka av nyanlända

Förutom att lönerna hålls tillbaka av att det inte finns någon arbetskraftsbrist tror LO även att det beror på fler nyanlända på arbetsmarknaden. När LO höll i en pressträff och presenterade konjunkturprognosen sade centralorganisationens ekonom Sebastian de Toro att han även tror att lönerna mattats av då arbetsgivare utvecklar nya yrken där lönen är lägre.

Framöver tror ändå LO att lönerna ska öka med omkring 2,8 procent nästa år och 3,1 procent året därpå.