Läkare i förgrunden med en sköterska i bakgrunden som tittar på papper.Vårdförbundet i Uppsala gläds åt de 40 miljoner som satsas på vården inom Akademiska sjukhuset. Samtidigt tror Vårdförbundet inte att en lönesatsning löser alla problem. Foto: Virrage Images/Shutterstock

Lön och villkor

Det pressade läget för vårdpersonalen inom Akademiska sjukhuset får nu politikerna i Uppsala att satsa mångmiljonbelopp på personalen, skriver Vårdfokus. Man hoppas på en förbättrad arbetssituation som håller i längden.

40 miljoner kronor kommer att gå till löner. I dessa 40 miljoner räknas både en löneförstärkning och höjning av rotationstillägg in. Ytterligare 10 miljoner kommer att gå till chefsstöd till HR-avdelningen. Med det senare hoppas man kunna minska på den administrativa arbetsbördan.

Inte helt nöjda – krävs mer än bara pengar

Samtidigt som satsningen är välkomnad finns det vissa frågetecken. Flera inom Vårdförbundet i Uppsala tror inte att enbart pengar kommer att lösa några problem. I stället efterfrågar Vårdförbundet en satsning på rekrytering.

– Vi är ju självklart glada att man prioriterar våra grupper, men vi tror inte att det här är rätta sättet att göra det på. För att få återhämtning behöver vi bli fler och för att bli fler behöver arbetsgivaren bli mer attraktiv, det säger avdelningsordförande på Vårdförbundet i Uppsala, Kristian Hjertén.

Men enbart rekrytering tror inte Kristian Hjertén löser problemen heller. Han efterfrågar en kombination av pengar, rekrytering och en satsning på introduktion av anställda. I dag, menar han, är det svårt att få nyanställda att känna sig trygga på grund av bristande handledarskap.

Missnöje med chefer lägger grunden för uppsägning

Missnöje med den närmaste chefen får personal inom vården att säga upp sig. Det är någonting som Moderaternas Stefan Olsson, ordförande i personalutskottet, trycker på.

De 10 miljoner som ska gå till chefer hoppas politikerna i Uppsala nu ska hjälpa lösa situationen. Genom mångmiljonsatsningen är tanken att arbetsbördan gällande särskilt administration ska minska drastiskt.

– Man kan tycka att det här känns byråkratiskt eller onödigt men man ska veta att gör vi inte det här tvingar vi sjukvårdsutbildade medarbetare att arbeta med administration, förklarade Stefan Olsson på presskonferensen.