människor som klappar händerEnligt en Kantar Sifo-undersökning ser 59 procent av Sveriges befolkning a-kassans tillfälliga regelverk som en positiv förändring. Foto: eggeegg/Shutterstock.com

A-kassa

En Kantar Sifo-undersökning, initierad av Sveriges a-kassor, visar att majoriteten av Sveriges befolkning uppskattar a-kassans tillfälliga regler som införts på grund av pandemins effekter. Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor, ser mycket positivt på stödet för den förstärkta a-kassan.

I mars 2020 beslutade regeringen att tillfälligt ändra reglerna för a-kassan – en åtgärd för att dämpa den krisartade situationen på arbetsmarknaden när pandemin var ett faktum. Man höjde bland annat ersättningstaket och lättade på kraven för att fler skulle kunna kvalificera sig som ersättningsberättigade.

Sveriges a-kassors kanslichef Tomas Eriksson menar att situationen på arbetsmarknaden under det senaste året har visat hur viktigt det är att a-kassans regelverk faktiskt är anpassat till verkligheten. Under året som gått har trycket på Sveriges 25 a-kassor ökat markant, och enligt Tomas Eriksson måste alla nya medlemmar få vara försäkrade till rimliga villkor även i framtiden.

59 procent av Sveriges befolkning är positiva till de nya reglerna

Enligt en Kantar Sifo-undersökning, initierad av Sveriges a-kassor, ställer sig 59 procent av landets befolkning positiva till de nya reglerna. 11 procent tycker inte om förändringarna, och 23 procent uppger att de inte känner till vad som har förändrats.

Förändringarna är ett viktigt steg framåt

Tomas Eriksson tycker att det är positivt att stödet för en förstärkt a-kassa är så pass stort.  Reglerna som infördes förra året ser han som ett viktigt steg framåt i utvecklingen.

Många tveksamma till att göra de nya reglerna permanenta

Några av de tillfälliga reglerna har avskaffats sedan årsskiftet, medan andra fortsätter att gälla fram till slutet av 2022.

Deltagarna i Kantar Sifo-undersökningen fick även svara på om de tycker att de tillfälliga reglerna borde bli permanenta. 30 procent var positiva, 31 procent negativa och 39 procent svarade att de är tveksamma.