Skogsarbetare sågar ett träd i bitar i dimmig skog.Skogsbranschen är en av de sektorer där intresset för ukrainska arbetare är stort. Foto: njaj/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Även om det kan komma fler flyktingar till Sverige än 2015 verkar svårigheterna på arbetsmarknaden bli mindre. Det är nämligen flera arbetsgivare som redan har uttryckt intresse för att anställa ukrainare. Detta rapporterar Arbetet om.

Migrationsverket uppskattar att det mellan mars och juni kan komma 76 000–212 000 ukrainare till Sverige. Man räknar med att ungefär hälften av de som kommer är i arbetsför ålder. Kommer det 100 000 ukrainare blir det alltså 50 000 som behöver arbete.

Det är många människor, påpekar Jonas Kolsrud, som jobbar på Konjunkturinstitutets prognosavdelning. Men han menar att det finns skäl att tro att det blir en högre sysselsättningsgrad än för flyktingarna som kom 2015.

Flyktingar brukar få jobb snabbt i Sverige

Människor som flyttar till Sverige från andra EU-länder har historiskt sett fått jobb ganska fort. Ett exempel är flyktingarna som kom från Balkankrigen på 90-talet. Efter fem år var 60 procent av dem sysselsatta. Det är en hög siffra.

Jonas Kolsrud menar att utbildningsnivån dessutom är relativt hög i Ukraina, och de flesta har goda engelskakunskaper. Det är också många ukrainare som jobbar inom it.

Störst intresse inom it, skogsbruk och trädgård

Bland tech-företagen finns det ett stort intresse att hjälpa till och erbjuda ukrainare jobb. Man hjälper även ukrainska företag att behålla sina uppdrag.

Även skogs- och trädgårdsbranschen tar gärna emot ukrainsk arbetskraft. Flera företag inom skogsnäringen har redan erfarenhet av att anställa ukrainare. År 2020 var det 558 ukrainare som fick tillstånd att arbeta inom det svenska skogsbruket.

För vissa män som har säsongsarbetat i Sverige kommer deras familjer nu hit på flykt, medan männen stannar kvar för att försvara landet. Arbetsgivarna försöker hjälpa familjerna. Det kan till och med bli så att familjemedlemmarna blir anställda efter upplärning, säger Emma Terander, ansvarig för public affairs på Gröna arbetsgivare.