Inkomstförsäkring

På grund av dåliga pensionsförmåner är det många svenskar som själva sparar pengar inför pensionen. Dock kan det uppstå situationer i livet där dessa pengar behövs till annat, exempelvis om man förlorar jobbet. Inkomstförsäkring kan därför vara ett fördelaktigt komplement till a-kassan så att du kan fortsätta spara pengar trots att du inte har ett arbete.

Om du inte sparar privat till pensionen kan eventuell arbetslöshet ändå påverka din pension. Detta beror på att din tjänstepension i regel upphör om du blir arbetslös. Även i dessa fall kan en inkomstförsäkring vara räddningen eftersom det kan ge dig ekonomiska förutsättningar för att kompensera den förlorade tjänstepensionen. Första steget till ett säkrare pensionssparande är att teckna en inkomstförsäkring. Därefter måste du själv planera för ditt pensionssparande, särskilt vid arbetslöshet. 

Inkomstförsäkring kan rädda ditt pensionssparande

Många har ett speciellt konto avsett för privat pensionssparande alternativt placeras sparandet i en fond för att få pensionspengarna att växa. Att pensionsspara privat är en stor fördel, dock måste du vara väldigt bestämd med att du faktiskt inte ska använda pengarna innan pensionen. Ibland kan det inträffa händelser i livet där ekonomin påverkas rejält, exempelvis vid arbetslöshet. Att börja plocka ut pengar ur ditt privata pensionssparande vid arbetslöshet är ett dåligt beslut. En sådan situation kan aktivt förebyggas genom att teckna en inkomstförsäkring.

Tips! För att inte behöva använda bufferten du avsatt för pensionssparande när du går utan jobb är det fördelaktigt att skaffa en inkomstförsäkring!

En inkomstförsäkring är precis som det låter en försäkran om inkomst, även vid arbetslöshet. Skulle du bli ofrivilligt arbetslös kan du få ersättning på upp till 80 % av din tidigare lön. Inkomstförsäkringen är ett komplement till a-kassan eftersom a-kassans ersättning oftast bara täcker en liten del av den tidigare inkomsten. Den är i regel ett nödvändigt komplement om din inkomst överstiger 25 025 kr/mån. 

Många svenskar oroar sig för sin tjänstepension

Pensionen består av tre delar: den allmänna pensionen, eget sparande och tjänstepensionen. Eftersom vi förväntas leva länge än då pensionsåldern infördes blir pensionen i regel lägre för att den ska fördelas över ett större antal år. För att klara sig enbart på eget sparande när man går i pension ska det krävas ett stort sparande. Detta kan vara svårt att få till beroende på hur stor inkomst du har. Summan som vissa arbetsgivare sätter av i tjänstepension är avgörande för många människors ekonomiska situation efter pensionen. Tjänstepensionen är dock beroende av att du har ett arbete. Oavsett om du har inkomstförsäkring eller ej kommer tjänstepensionen sluta betalas in om du blir arbetslös. 

”Man vill ju inte bara överleva, utan också leva när man går i pension. Jag var arbetslös under en period och var varken medlem i en a-kassa eller hade någon inkomstförsäkring. Så här i efterhand har jag även insett att jag ju inte bara förlorade min inkomst utan även gick miste om framtida pension” – Maja 

Utan ekonomiskt skydd kan arbetslöshet påverka både din nuvarande och framtida ekonomi i form av pension. Genom att teckna en inkomstförsäkring kan du dock fortsätta leva med ungefär samma standard under den tid du söker nya arbeten. Genom att planera ditt pensionssparande och skära ner på onödiga utgifter vid arbetslöshet kan du även ha lite pengar över för att kompensera för den förlorade tjänstepensionen.