glad man arbetar hemifrån med laptop och pärmDe flesta verkar behålla motivationen till arbetet när de behövt jobba hemifrån

Arbetsmarknad

Distansarbete från hemmet verkar inte ha slagit ner på medarbetarnas motivation eller balans mellan jobb och fritid. Civilekonomen skriver även att överraskande många är mycket nöjda med ledarskapet under kristiden.

Brilliant Future har undersökt hur medarbetare inom it och bank och finans upplever perioden med distansarbete. På de flesta håll verkar det ha fungerat bra att arbeta hemifrån.

För många fungerar hemarbete lika bra som kontorsarbete

86 procent av deltagarna menar att de har lika mycket engagemang i arbetet som de var när de arbetade på plats. De flesta verkar känna att de fortfarande bidrar med meningsfullt arbete till organisationen.

De flesta verkar också kunna sätta gränser mellan arbete och fritid trots att de jobbar hemifrån. Det är knappt en tredjedel av deltagarna som uppger sådana problem, vilket är samma andel som under normala arbetsförhållanden.

Rätt information och bra samarbete är nyckeln

Det finns två skäl till att det fungerar bra för många, menar affärsutvecklingschefen Sofie Johansson på Brilliant Future. Dels att medarbetarna tycker att de har tillgång till den information som behövs, dels att samarbetet mellan kollegorna fungerar bra. Det här är också ett mått på hur det går för själva organisationen.

– Hur man lyckas med att bibehålla engagemanget i krisen är något som i längden kan komma att påverka organisationens kundupplevelse och slutligen affären, säger Sofie Johansson.

Ledarskapet har varit viktigt för att hålla motivationen uppe

En viktig del i att uppehålla engagemanget är chefernas hantering av krissituationen. Så många som 94 procent av deltagarna är positiva över hur ledarskapet har sett ut under perioden med hemarbete.

Det uppskattade ledarskapet har också varit en viktig faktor i att medarbetarna har hållit engagemanget uppe, säger Sofie Johansson.

– Det är något överraskande att chefernas ledarskap i stor utsträckning upplevs positivt eftersom de är lika oförberedda som alla andra i organisationen på den situation som uppstått.