Ung leende kaukasisk kvinna med sina kollegor i bakgrunden.Det ljusnar på arbetsmarknaden. Under sommaren minskade arbetslösheten i alla län i Sverige. Bland ungdomar minskade arbetslösheten från 13

Arbetsmarknad

Statistik från Arbetsförmedlingen visar att nivån på arbetslösheten har varit stabil under sommaren. Men framför allt i juli månad minskade den märkbart i alla län.

408 000 arbetslösa var inskrivna på Arbetsförmedlingen i slutet vid månadsskiftet juli–augusti. Det skiljer nästan 70 000 från samma tidpunkt förra året, då arbetslösheten var högre.

I procent ligger arbetslösheten i hela landet på 7,9 procent i år. Förra året låg den på 9,2 procent.

Gotland hade allra lägsta arbetslösheten i juli, där den var på 5,2 procent. Högst var den i Södermanland med 10,3 procent.

26 000 arbetslösa fick jobb under juli

De som skrev in sig på Arbetsförmedlingen i just juli månad var 29 000 stycken. Det är strax mer än 13 000 färre personer än i juli 2020. Dessutom finns 26 000 av alla inskrivna i juli nytt jobb samma månad. Det är dock lägre siffror än i fjol, då 27 000 kunde skriva ut sig tack vare jobb.

Arbetsförmedlingen räknar med att arbetsmarknaden fortsätter att återhämta sig under tiden som kommer, säger arbetsmarknadsanalytikern Sandra Offesson i ett pressmeddelande. I slutet av nästa år bedömer de att nivån kommer vara densamma som innan pandemin.

Färre ungdomar är utan arbete

När det gäller arbetslösheten bland ungdomar har den också minskat. På ett år har andelen gått från 13,4 till 10,5 procent. Så i juli var 54 000 personer mellan 18 och 24 år som var inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Många är fortfarande långtidsarbetslösa

Långtidsarbetslösheten är dock fortfarande på väg uppåt. Nästan 190 000 personer av dem som var inskrivna i juli hade varit utan jobb i minst 12 månader. Jämfört med juli förra året är det 25 000 fler. 

En stor del av dem som är arbetslösa så lång tid är utrikesfödda från utomeuropeiska länder.

Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen berättar att de lägger stort fokus på just långtidsarbetslösheten och för att hitta sätt att bryta den utvecklingen som syns där.

– Nu kommer också betydligt fler långtidsarbetslösa att få del av främst kompetensrustande tjänster inom tjänsten rusta och matcha (KROM), säger Maria Mindhammar.