Arbetsmarknad

Svenska ungdomar hittar allt oftare arbete. Arbetslösheten hos unga i Sverige är nu nere på samma nivå som den var innan finanskrisen 2008, det vill säga kring 7 procent. Detta visar en undersökning genomförd av Arbetsförmedlingen. 

Trots den positiva utvecklingen avslöjar även rapporten stora skillnader mellan in och utrikesfödda. För de som var födda i Sverige ligger arbetslösheten i dagsläget kring 3,5 procent medans samma siffror för utrikesfödda är 20 procent. 

Totalt var det 46 000 unga som var inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen, av dessa var en majoritet män. 

Arbetslösheten minskar på bred front 

Den nya undersökningen av Arbetsförmedlingen har onekligen ett positivt resultat. För såväl utrikes som inrikesfödda så fortsätter arbetslösheten att sjunka och är nu nere på nivåer som innan finanskrisen. 

Andreas Mångs, analytiker på Arbetsförmedlingen kommenterar den sjunkande arbetslösheten med att det finns en stor efterfrågan på ung arbetskraft, främst för de med en gymnasieutbildning. Man ser även att saknaden av tidigare erfarenhet inte är ett hinder, utan att många som tidigare inte haft en anställning nu får jobb. 

Utvecklingen är positiv för Sverige då flera ungdomar med arbetslivserfarenhet kan innebära en lägre arbetslöshet även i vuxen ålder. Redan i dagsläget har antalet inskrivna hos Arbetsförmedlingen minskat med 14 000 personer i jämförelse med föregående år. 

Skillnader mellan inrikes och utrikesfödda fortsatt stor 

Även om arbetslösheten har gått ner för de flesta oavsett bakgrund och ålder visar undersökningen på stora skillnader mellan inrikes och utrikesfödda. En av de förklaringar som nämns i rapporten är det faktum att många av de som invandrade under flyktingkrisen nu är inskrivna hos Arbetsförmedlingen och därför är överrepresenterade. 

Inför valet är även jobben för nyanlända en het fråga. Vissa partier har diskuterat sänka ingångslöner eller jobb som är speciellt utformade för att anställda dessa individer. Hur frågan kommer att hanteras är dock svårt att bedöma innan valet.