Kvinna håller upp mynt och plånbok.När det gäller ersättningen från a-kassan ligger Sverige på förvånansvärt låga nivåer jämfört med många andra länder inom EU. Det visar en ny rapport från TCO. Foto: Naluenai Pimu/Shutterstock.com

A-kassa

Enligt en ny rapport från TCO är Sveriges a-kassa fortfarande en av de lägsta i Europa, trots att vi under pandemin har haft betydligt generösare ersättningsnivåer än tidigare. Sverige är enligt rapporten även ett av länderna där ersättningen minskat mest under de senaste 20 åren. Det skriver Arbetet.

De flesta av Sveriges förvärvsarbetande tror att ersättningen från den svenska a-kassan placerar sig i topp på listan över de bästa inom EU, enligt en undersökning som Novus gjort på uppdrag av TCO. Eller att den i alla fall ligger någonstans i mitten. Men så är inte fallet.

Under 80-talet och i början av 90-talet var Sveriges a-kassa relativt generös, men vid år 2010 sjönk den och la sig under genomsnittet för OECD-länderna (Organization for Economic Co-operation and Developments medlemsländer). Och där har vi fastnat.

Låg placering även bland länderna inom EU

TCO har nu jämfört Sveriges a-kassa med de andra EU-ländernas med förväntningen att vi skulle klättra lite högre upp på listan. Under pandemin har ju a-kassan varit generösare med ett tak på 1 200 kronor/ersättningsdag i stället för ordinarie 910 kronor.

Men trots de tillfälligt generösare nivåerna placerar vi oss på den undre halvan. Förra året hamnade Sverige på plats 16 av totalt 27 EU-länderna. Rapporten visar även att Sverige är ett av de länderna där ersättningsnivån har sjunkit mest under de senaste 20 åren.

Den ordinarie ersättningen står sig ännu sämre i EU-perspektiv

TCO har även kollat hur Sveriges a-kassa stod sig jämfört med andra EU-länder år 2020, det vill säga innan den tillfälliga höjningen infördes. Då hamnar Sverige på plats 21, omsprungna av länder som Bulgarien, Estland, Lettland och Litauen.

Man har gjort den här jämförelsen utifrån OECD-statistik. Här tittar man inte på ersättningen i procent, utan hur stor del av den vanliga inkomsten (netto) en tvåbarnsfamilj får behålla om en av föräldrarna förlorar jobbet, vilket inom social forskning anses vara en metod som ger en mer rättvis bild.

2020 fick den svenska tvåbarnsfamiljen behålla 75 procent av inkomsten när den ena föräldern är arbetslös, vilket kan jämföras med 90 procent i Tyskland och 93 procent i Lettland och Luxemburg.

TCO kräver permanent höjning

Nu kräver TCO att det tillfälliga maxtaket för a-kassan blir permanent, och att man sedan ska höja varje år utifrån löneutvecklingen.