Omställningsbarometern som visar statistik på antalet uppsägningar inom välfärden över flera års tid uppdelat på olika kvartal.Omställningsfonden har kartlagt arbetsmarknaden för yrkesgrupper inom välfärden, och mätningen för det första kvartalet 2022 visar ljusa siffror. Foto: Pressbild/Omställningsfonden

Arbetsmarknad

Enligt Omställningsfondens Omställningsbarometer för det första kvartalet 2022 fortsätter antalet uppsägningar bland yrkesgrupperna inom välfärden att sjunka. Jämfört med första kvartalet 2021 har antalet uppsägningar gått ned med 57 procent, och siffran ligger nu på rekordlåg nivå.

Omställningsbarometern är kort och gott Omställningsfondens kartläggning av arbetsmarknaden för yrkesgrupper inom välfärden, och den senaste mätningen visar fortsatt ljusa siffror. Under årets första kvartal blev 135 anställda inom välfärden uppsagda, vilket innebär en minskning på 57 procent jämfört med samma kvartal förra året. Man har inte sett en så låg kvartalssiffra sedan 2017.

– Det är glädjande att uppsägningarna i välfärden fortsätter att sjunka. 2021 såg vi det lägsta antalet uppsägningar på fem år och trenden fortsätter under årets första kvartal, konstaterar Omställningsfondens vd Eva Wikström i ett pressmeddelande.

Viktigt att veta att man kan få hjälp vid en uppsägning

Eva Wikström tillägger att en uppsägning såklart fortfarande kan drabba den enskilda medarbetaren rätt hårt. Hon menar att det just därför är viktigt att så många som möjligt vet om att man faktiskt kan få hjälp att gå vidare efter en uppsägning, till exempel genom kompetensutveckling och karriärväxling.

Uppsägningarna flest bland fordonsförare

Under det första kvartalet 2022 blev 33 fordonsförare uppsagda, vilket är det högsta antalet bland de olika yrkesgrupperna inom välfärden. Nummer två på listan är lärare med 13 uppsägningar, följt av ledningsarbetare, personliga assistenter och behandlingsassistenter/socialpedagoger med 9 uppsägningar vardera.

Ser man till olika delar av Sverige var det Västra Götaland som stod för flest antal uppsägningar inom välfärden under kvartal 1. Här landade siffran på 57, medan uppsägningarna i Stockholms och Skåne län låg på 19 respektive 10.

89 procent fick ny sysselsättning

89 procent av de som lämnade Omställningsfonden under det första kvartalet 2022 fick en ny sysselsättning. 75 procent gick vidare till ett nytt jobb, medan 14 procent började studera.