framsträckt hand vid jobbintervju och caroline söderHög efterfrågan på kompetenserna hos TSL:s deltagare leder de flesta till nya jobb

Ersättning och stöd

Fler arbetssökande än någonsin kommer tillbaka till arbete genom omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL. En ny rapport från organisationen visar att de flesta deltagare får nytt jobb inom loppet av ett år, men varslar samtidigt om en oroväckande ökning av konkurser, skriver tidningen Arbetet.

Genom Trygghetsfonden TSL får personer som förlorat sitt arbete hjälp med att hitta ett nytt jobb, så kallat omställningsstöd. Trygghetsfonden är ett samarbete mellan fackförbundet LO och Svenskt Näringsliv. För att få omställningsstöd av TSL ska den arbetssökande ha varit privat anställt på en arbetsplats som haft kollektivavtal LO-förbund innan de förlorade sitt jobb.

En ny rapport från TSL visar nu att organisationen hjälper fler arbetssökande än någonsin. Hela nio av tio deltagare i trygghetsfonden får ett nytt jobb inom ett år.

Lättast att få nytt arbete inom byggbranschen

Enligt TSL:s vd Caroline Söder är det hög efterfrågan på de kompetenser som organisationens deltagare har. Vidare berättar hon att det är vanligt att deltagarna får ett lika kvalificerat jobb som de haft tidigare, och ibland mer kvalificerat än det förra.

Medlemmar i fackförbunden Byggnads och Målarna är de som har haft lättast att få ett nytt arbete. Även om antalet uppsägningar inom byggbranschen har ökat, har hela 94 % av dem som fått omställningsstöd av TSL kommit tillbaka till arbete inom ett år.

Konkurser blir en allt vanligare anledning till uppsägning

Samtidigt som arbetskraftsbehovet är fortsatt stort på Sveriges arbetsmarknad visar rapporten också mer oroande resultat, nämligen att konkurser är en allt vanligare anledning till att människor förlorar jobbet. Under de tre första månaderna 2019 fick TSL hantera 108 konkurser, vilket är ett rekord. Samma tid förra året var antalet bara 89 stycken.

Även om detta kan tänkas påverka TSL:s fortsatta verksamhet ser Caroline Söder positivt till framtiden.

– På kort sikt är förhoppningen självklart att våra deltagare fortsatt är lika eftertraktade. Men vi vet av erfarenhet att kommer vi in i en lågkonjunktur så kan det ta något längre tid, men oftast går det ändå bra för de allra flesta.