blå tavla med tecknad figur på en pilEnligt TRR valde fler uppsagda tjänstemän att starta eget under 2020 jämfört med tidigare år. Foto: Lijphoto/Shutterstock.com

Företagsnyheter

Antalet uppsagda tjänstemän som valde att starta eget ökade med 12 procent under 2020 jämfört med året innan. Arbetsmarknadsorganisationen TRR såg förvisso ett ökat antal personer i behov av stöd, men tror även att intresset för nyföretagandet har att göra med förändringarna på arbetsmarknaden. Det skriver SvD Näringsliv.

Enligt arbetsmarknadsorganisationen TRR ökade intresset för nyföretagande under 2020. 1 079 uppsagda tjänstemän fick hjälp av TRR att starta eget, vilket är en ökning på 12 procent jämfört med 2019. Enligt TRR:s vd Lennart Hedström brukar det annars ligga runt 7–8  procent.

Han menar att TRR förvisso fick hjälpa fler personer överlag förra året, men att det allt större intresset av att starta eget även kan vara en följd av förändringarna på arbetsmarknaden.

Antalet nya företag steg med 14 procent

Även Bolagsverket har noterat ett allt större intresse av att starta företag. Enligt deras statistik för 2020 ökade antalet nya företag med totalt 14 procent jämfört med året innan. Lennart Hedström tror att det blivit enklare för företag att se till de kortsiktiga behoven, och att man i allt större utsträckning tar in branscherfarna konsulter för mindre uppdrag.

Pandemiåret 2020 skapade stor osäkerhet på marknaden i stort, och Lennart Hedström tror att många företag därför är mer benägna att försöka hitta en tillfällig lösning än att anställa.

68 procent startar eget i en bransch där de har minst fem års erfarenhet

De allra flesta som startar företag blir konsulter inom områden där de har tidigare har varit anställda. 68 procent av nyföretagarna väljer en bransch där de har minst fem års erfarenhet. Enligt Lennart Hedström ligger den största andelen inom service och tjänster, vilket innebär att antalet konsulter med fokus på IT, HR och ekonomi blir allt fler.