Två kvinnor med munskydd hälsar på varandra med armbågarna på ett kontor.Regeringen vill skapa en tryggare arbetsmiljö för arbetare genom att motverka våld och trakasserier på arbetsplatsen. Foto: fizkes/Shutterstock

Arbetsrätt

Konventionen om att avskaffa våld och trakasserier i arbetslivet är uppe på tapeten för regeringen. Nu kan Sverige komma att ansluta sig till FN-konventionen mot våld och trakasserier, skriver Dagens Arena

ILO:s konvention innefattar alla arbetare och den berör allt från arbetsrätt, arbetsmiljörätt, diskriminerings- och straffrätt och socialförsäkringsrätt. Nu kan Sverige komma att ansluta sig rättsligt till konventionen.

”Det vi upplever på jobbet formar oss som människor”

Efter att en utredning lämnats över till regeringen står det klart att svensk lag är förenlig med den Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention som handlar om att avskaffa trakasserier och våld i arbetslivet.

– Det vi upplever på jobbet formar oss som människor, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Ingen ska behöva riskera liv eller hälsa på grund av jobbet. Ingen ska heller behöva bli utsatt för hot, våld eller trakasserier.

Utredningen föreslår bland annat att ge en myndighet i uppdrag att genomföra ett antal informationsinsatser för att bringa ljus åt situationen på arbetsplatser runt om i Sverige. Tanken är bland annat att den berörda myndigheten ska skicka ut information gällande våld i nära relationer.

Men man vill också ge ett mer praktiskt inriktat metodstöd för att hjälpa arbetsgivare att sprida kunskap om ämnet på egen hand.

Krav på arbetsgivaren ska verka förebyggande

Förslag på hur man ska kunna uppfylla målen handlar exempelvis om ett krav på en arbetsplatspolicy. Man vill bland annat ställa krav på att arbetsgivare ska verka förebyggande mot trakasserier och våld på arbetsplatsen.

– Det gäller bland annat strategier om jämställdhetsintegrering, om arbetsmiljöstrategier, en nationell plan mot rasism och det fria ordets försvar, säger Anna Middleman.

Hon ville också framhålla betydelsen av att dessa strategier baseras på ett politiskt styre. Därför kan de förebyggande åtgärderna komma att förändras med regering.

Samtidigt menar hon att om Sverige binder sig rättsligt till den internationella överenskommelsen kan inte Sveriges styre göra vad det vill med konventionen utan att först återrapportera. Det, menar hon, ger ett visst skydd även över partigränserna.