liten växt från mynthög mot suddig bakgrundFör att få ekonomin på fötter efter krisen krävs kraftigt stöd till Sveriges kommuner och regioner. Foto: Khongtham/Shutterstock.com

Ersättning och stöd

Regeringens stödåtgärder har under året främst varit riktade mot enskilda personer och företag, men enligt Karolina Ekholm, professor i nationalekonomi och tidigare statssekreterare, kommer man under hösten gå in i en andra fas. Fokus ska nu läggas på att möta det stora behovet av stimulanser och ökad aktivitet i ekonomin. Det rapporterar SvD Näringsliv.

Under den årliga konferensen SvD Investor Summit var Karolina Ekholm, professor i nationalekonomi och tidigare statssekreterare, en av talarna. Hon berörde bland annat regeringens akuta krisstöd, som under våren främst har riktats mot enskilda personer och företag, men nu är på väg att skifta fokus.

Enligt Karolina Ekholm kommer det under hösten i stället handla om att vidta åtgärder för att stimulera svensk ekonomi. 

– De här riktade stöden till företag kan man inte hålla på med hur länge som helst, man behöver se till att de vanliga incitamenten för företag att anpassa sig inte förstörs, sa Karolina Ekholm under konferensen.

Kraftigt stöd till kommuner och regioner

Regeringens huvudmål under 2021 är att få ekonomin att återhämta sig. Karolina Ekholm menar att det då är viktigt att landets kommuner och regioner får kraftigt stöd och att regeringen bidrar med de resurser som behövs för att undvika minskande skatteintäkter och onödig arbetslöshet.

Coronakrisen behöver inte innebära skattehöjningar

Enligt Karolina Ekholm kommer de ekonomiska åtgärderna kosta cirka 100 miljarder kronor, samtidigt som staten i dagsläget redan jobbar med ett större underskott i budgeten. Men trots att de statliga stöden är minst sagt omfattande och budgetunderskottet ett faktum, tror inte Ekholm att det behöver leda till skattehöjningar.

Hon menar att en skattehöjning snarare skulle motverka regeringens huvudfokus: att få ekonomin på fötter igen.

Kontroll över smittan kan ge viss ekonomisk lättnad

Så frågan är om vi kan förvänta oss en ekonomisk uppgång redan 2021, eller om det är en allt för optimistisk tanke. Kontroll över smittspridningen menar Karolina Ekholm är förutsättningen för att vi ska få se en ljusning. Om spridningen ökar och vi förlorar kontrollen, går det åt motsatt håll.