Sjukhuskorridor med sjuksköterskor och en läkare som rullar en sängAntalet inhyrda sjuksöterskor ökar i stora delar av landet. Foto: Spotmatik Ltd/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor är de kostnader som ökar mest inom vården. Enligt tidningen Vårdfokus ökade kostnaderna med 4,4 procent under 2018. Den totala kostnaden för inhyrd personal uppgick då till lite mer än 5,4 miljarder kronor.

Inhyrda sjuksköterskor är de som kostar mest inom vården. Under 2018 uppgick kostnaderna till lite mer än 5,4 miljarder kronor, vilket är en ökning med 4,4 procent jämfört med 2017.

Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL var kostnaderna för inhyrd personal under 2018 rekordhöga, ändå tycker man att utvecklingen går åt rätt håll och att det är den lägsta ökningstakten på länge.

En bra bit kvar tills sjukvården klarar sig utan inhyrd personal

Enligt SKLs chef för Vård och omsorg Fredrik Lennartsson finns det många goda exempel på att arbetet med personal i vården varit framgångsrikt. Men för att nå målet med att inte vara beroende av personal som är inhyrd är det fortfarande en bit kvar. Den kostnaden som ökat mest är kostnaden för inhyrda sjuksköterskor som står för den större delen av de totala kostnaderna inom vården.

Andelen inhyrda sjuksköterskor ökar och under förra året ökade kostnaden med 20 procent för inhyrda sjuksköterskor. Siffrorna blir ännu högre om man tittar på sjukvården i stort. Då var ökningen hela 35 procent.

Fredrik Lennartsson tycker det är oroande att antalet sjuksköterskor som är inhyrda ökar. I hälften av alla regionerna har den totala kostnaden för inhyrd personal ökat medan den i den andra hälften av regionerna har minskat. Stockholm, Uppsala, Kalmar och Östergötland står för den största ökningen.

Hyrkostnaderna i förhållande till den totala personalkostnaden är lägst i Stockholm, Skåne, Östergötland och Västra Götaland, där den ligger på cirka två procent.

Inhyrda läkare utgör den största kostnaden i Västernorrland

I Västernorrland är andelen hyrkostnader i förhållande till personalkostnaden högst, där hyrkostnaderna står för 13 procent av personalkostnaderna. I Västernorrland är det kostnaden för inhyrda läkare som ökat mest. Ekonomin är inte den främsta orsaken till att man måste se över arbetet med att få ner hyrkostnaderna utan det är främst arbetsmiljön och patientsäkerheten.

Enligt Region Västernorrlands primärvårdsdirektör Anna-Lena Lundberg ger en kontinuerlig bemanning stabilare arbetsplatser för de anställda och tryggare vård för invånarna. Att få ner hyrkostnaderna är en arbetsmiljö- och patientsäkerhetsfråga mer än en ekonomisk fråga menar hon.