Inkomstförsäkring

I takt med att världsekonomin under åren efter finanskrisen 2008 blev allt oroligare så ökade antalet tecknade inkomstförsäkringar. En inkomstförsäkring är till för att skydda dig som blir ofrivilligt arbetslös. Att vara arbetslös innebär för de allra flesta stor ekonomisk oro, något en inkomstförsäkring kan lindra kraftigt. Förr var a-kassan den ekonomiska fallskärm som skänkte många löntagare i Sverige extra trygghet. Eftersom många har en inkomst över taket för a-kassan så har inkomstförsäkringen allt oftare blivit mångas ekonomiska fallskärm.

3 sätt att säkra din inkomst om du blir arbetslös

Nedskärningar på arbetsplatser och arbetsuppgifter som ersätts av datorer blir allt vanligare. Exempelvis bekräftade Ericsson nyligen det varsel som länge diskuterats och det stod klart att 3 000 tjänster hos Ericsson försvinner. Det innebär att 3 000 personer kommer bli ofrivilligt arbetslösa inom en snar framtid. Med dagens rådande ekonomi kan det vara svårt att känna sig trygg med sin anställning. Därför är det en god idé att säkra sin inkomst. Det kan du göra genom att:

  1. Bli medlem i en a-kassa. Om du tjänar mindre än 25 025 är din inkomst säkrad genom a-kassan. Det innebär att du kan få ersättning på 80 % av din tidigare lön från a-kassan vid arbetslöshet.
  2. Gå med i ett fackförbund. Många fackförbund har en inbakad inkomstförsäkring som kompletterar a-kassan. Har du en högre inkomst än a-kassans tak kan du säkra din inkomst genom fackförbundet, oftast utan att betala någon extra premie. Med ett fackförbund kan du dessutom få facklig hjälp om du blivit orättvist behandlad på ditt arbete eller om du anser att avskedandet varit felaktigt. Alla fackförbund erbjuder dock inte inkomstförsäkringar, för att ta reda på vilken inkomstförsäkring som passar för dig kan du jämföra inkomstförsäkringar.
  3. Teckna en privat inkomstförsäkring. Vill du inte vara med i ett fackförbund kan du teckna en privat inkomstförsäkring. En privat inkomstförsäkring fungerar som alla andra inkomstförsäkringar men den är inte knuten till något fackförbund. Jämför privata inkomstförsäkringar för att hitta en för dig.

Många a-kassor och inkomstförsäkringar har en viss kvalifikationstid, dvs en viss tid du måste varit medlem innan du har rätt till ersättning. Har du funderat på att försäkra din inkomst bör du därför göra det så fort som möjligt, så du faktiskt får full ersättning om du skulle bli arbetslös.

Inkomstförsäkring allt vanligare bland löntagare

Innan år 2006 var inkomstförsäkring inte speciellt vanligt bland löntagare i Sverige, a-kassan gav tillräckligt skydd för många. Sedan dess har taket för a-kassa till och med höjts från 18 700 kronor till 25 025 kr/månad. För att kunna få ut det högsta beloppet från a-kassan behöver du alltså haft en månadsinkomst på 25 025 före skatt. Tjänar du mer än så kommer du inte kunna få ersättning på 80 % av din tidigare lön, och då är det nödvändigt att teckna en inkomstförsäkring om du vill behålla hela din lön vid arbetslöshet. A-kassan ger alltså fullt skydd för många löntagare, men definitivt inte för alla.