En sjuksköterskas hand håller en sängliggande patients handAtt känna sig hemma i sjuksköterskeyrket är bland de viktigaste för att vilja fortsätta jobba i vården

Arbetsmarknad

Den så kallade Lust-studien, som undersökt sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters tillvaro över tid, visar att 95 procent väljer att stanna inom yrket. Trots det är det en femtedel av deltagarna som överväger att sluta som sjuksköterska, framför allt på grund av arbetstider, skriver tidningen Vårdfokus.

Lust-studien har följt strax under 4 500 sjuksköterskor från utbildningen och några år in i arbetslivet. Ur slutrapporten framgick det att en tredjedel av de sjuksköterskorna som deltog visade symtom på utbrändhet redan första året efter examen. En av fem sjuksköterskor ville lämna sitt yrke efter fem år i branschen.

Efter tio år har nu 2 500 av deltagarna svarat på uppföljningsfrågor från forskarna bakom studien. Uppföljningen visar att det fortfarande är en av fem sjuksköterskor som överväger att lämna yrket. Däremot är det få som har gjort det; hela 95 procent har fortsatt arbeta i hälso- och sjukvården.

Att känna sig hemma i yrket är avgörande

Forskaren Ann Rudman, som har skrivit rapporten om Lust-studien och som också själv är sjuksköterska, är förvånad men glad över att så många har stannat kvar i yrket. Hon säger att det som avgör om man väljer att jobba kvar eller inte är om man känner sig hemma i sitt yrke.

– Hur folk tar emot en på arbetsplatsen, i vilken grad man känner att man klarar av sina arbetsuppgifter och hur tydlig man tycker att ens roll är har stor betydelse.

Många sjuksköterskor har bytt arbetsplatser

Åtta av tio sjuksköterskor uppger i uppföljningsrapporten att de är nöjda med sitt arbete och att de har en inspirerande arbetsplats. 

Men många av dem som har svarat har sedan studien gjordes bytt arbetsplats, från sjukhus i början av arbetslivet till kommun, primärvård eller mottagningar. Därmed har de flesta lämnat akutsjukvården där arbetsuppgifterna är tyngre och underbemanningen mer påtaglig.

Hälften av sjuksköterskorna arbetar på vardagar och bara på dagtid, och 40 procent arbetar deltid.

Arbetstiderna är den vanligaste orsaken att vilja lämna

De som överväger att lämna sjuksköterskeyrket uppger arbetstiderna som den avgörande anledningen, enligt Ann Rudman.

Vidare uppger hälften av sjuksköterskorna att de arbetar övertid varje vecka, samt att tiden för återhämtning är för kort. Personalbemanningen är också under all kritik, enligt deltagarna i uppföljningen, både för patientsäkerheten och för arbetsbelastningens skull.