Inkomstförsäkring

Hur viktigt det är med försäkringar är en riktig vattendelare i samhället och det finns vissa som försäkrar allt de äger medan andra tycker att försäkring är en onödig utgift. Vad de flesta däremot är överens om är att de önskar att de hade haft en försäkring när olyckan väl inträffar. En del har en tanke om att de själva kan spara ihop till en buffert att använda mot sådana oförutsägbara händelser – men sanningen är att det är få som faktiskt har en omfattande buffert. En undersökning har visat att fler försäkrar sin bil och båt än sin inkomst eller sitt liv. Trots detta är det förändring av inkomst, exempelvis vid arbetslöshet, eller att någon i hushållet blir sjuk eller går bort, som orsakar de största ekonomiska konsekvenserna. För några år sedan hade endast 26 % i Sverige en inkomstförsäkring. Den siffran har har ökat de senaste åren men som fortfarande är oroväckande låg. 

En inkomstförsäkring fungerar som en livlina vid arbetslöshet

En livlina kan beskrivas som en uppbackning i svåra lägen vilket en inkomstförsäkring definitivt är vid arbetslöshet. Genom att vara medlem i en a-kassa samt ha en inkomstförsäkring kan du behålla nästan hela din lön trots att du skulle drabbas av arbetslöshet. För de som aldrig varit arbetslösa kan det vara svårt att föreställa sig hur livet går ihop utan en inkomst, och faktum är att det är väldigt svårt att få ihop ekonomin utan att få in någon lön. Dessutom ökar konkurrensen allt mer på arbetsmarknaden vilket betyder att det kan bli minst lika svårt att hitta ett nytt jobb med en rimlig lön. Alla behöver dock inte en inkomstförsäkring utan det beror på din nuvarande lön. Det finns även många som skulle behöva en inkomstförsäkring men som inte har någon. Du kan enkelt ta reda på om du behöver en inkomstförsäkring eller ej. 

En bil- eller båtförsäkring kan vara dyrare än inkomstförsäkring

Det kan tyckas något ironiskt att många bryr sig mer om att försäkra sin bil eller båt, än att skydda sig mot bortfall av inkomst eller försäkra sitt liv. Särskilt eftersom en inkomstförsäkring kan vara billigare än en bil-eller båtförsäkring. Exempelvis kan inkomstförsäkring i vissa fall ingå om du blir medlem i ett fackförbund och i andra fall kan din premie du betalar vara baserad på din nuvarande lön. Genom att se vilka inkomstförsäkringar du kan teckna ser du snabbt att det inte behöver kosta särskilt mycket.