Rullar med pengar där personerna porträtterade på sedlarna har munskydd på sig,A-kassan behöver reformeras från grunden, menar Sveriges a-kassor. Tomas Eriksson tror att en inkomstbaserad a-kassa kan få fler svenskar att omfattas av försäkringen, någonting han tror kan bli positivt inför eventuella framtida kriser. Foto: Blue Planet Studio/Shutterstock

A-kassa

Problemen som uppstod för medlemmar i a-kassor under pandemin har fått Sveriges a-kassor att reagera, skriver Dagens Arena. Nu vill de lägga fram ett förslag på inkomstkrav för att få a-kassa, någonting som skulle reformera systemet från grunden.

En utredning gällande a-kassor kan förändra a-kassan från grunden. Ett av förslagen som kommit med utredningen är att inkomsten som ska avgöra om man får a-kassa. I nuläget är det hur mycket man har jobbat som avgör om man får ersättning eller inte. Det här tror Sveriges a-kassor skulle vara positivt för Sverige, särskilt för den delen av befolkningen som i dagsläget blir nekad a-kassa.

En reformering av a-kassan ska få fler svenskar att gå med

Sveriges a-kassor har genom pandemin kunnat få en överskådlig bild av hur a-kassorna som finns i Sverige i dag hanterar snabba konjunkturförändringar. Tomas Eriksson på Sveriges a-kassor säger bland annat att de både har kunnat se vad som faktiskt fungerar med a-kassorna men samtidigt också vad som inte fungerar.

– Vi behöver en reformering av systemet, säger Tomas Eriksson och pekar på att ovissheten som individer upplever gällande a-kassa är vad som hindrar många att över huvud taget gå med.

Sveriges a-kassor tror att en ersättning som baseras på inkomst skulle kunna få fler svenskar att omfattas av systemet som de i dag ser som bristfälligt.

– Framför allt gäller det dem som nästan kvalificerar sig i dag, men som får nej och inte får någon a-kassa. De kommer att få någonting i alla fall, menar Tomas Eriksson och fortsätter: Alldeles för många vet inte om de kommer att få a-kassa om de blir arbetslösa.

Partierna splittrade

Men förslaget om en inkomstbaserad a-kassa möter motstånd, menar Tomas Eriksson. Framför allt är det Moderaterna som i sin skuggbudget pekar på att en a-kassa som är generös också ökar arbetslösheten.

Tomas Eriksson håller inte med. Han menar att det finns andra metoder än att skära ner på a-kassan som ger jobb. En reformerad a-kassa tror han kan föra Sverige framåt.

– A-kassan behöver bli mer förutsägbar, mer begriplig och den behöver vara enklare att administrera, säger Tomas Eriksson.