Eva NordmarkTCO och deras ordförande Eva Nordmark menar att längre avstånd till kontoren och färre fysiska möten kommer att försvåra för arbetslösa att få jobb. Foto: Eva Edsjö/TCO och tuaindeed/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Fackorganisationen TCO varnar för att Arbetsförmedlingens nedläggningar kommer att få allvarliga konsekvenser för den svenska arbetsmarknaden. Tidningen Publikt skriver att framför allt långtidsarbetslösa och grupper som står långt utanför arbetsmarknaden kommer att få svårare att hitta jobb när fysiska möten med arbetsförmedlare blir färre.

Arbetsförmedlingen lägger ner en stor del av sina fysiska kontor runt om i Sverige, och en större del av verksamhetens möten och kontakter ska i stället ske digitalt. Detta är något som oroar fackförbundet TCO, som i ett pressmeddelande påpekar vilka effekter detta kommer att få för Sveriges arbetsmarknad.

Många arbetslösa får åka flera mil till närmaste kontor

En konsekvens är förstås att många arbetssökande får längre väg att åka till närmaste kontor. I en del län kan det skilja så mycket som ett tiotal mil.

En annan följd av nedläggningarna är att arbetsbelastningen för arbetsförmedlarna på de kvarvarande kontoren blir betydligt högre, när fler arbetssökande måste vända sig dit då deras lokala kontor försvinner.

Fysiska möten hjälper långtidsarbetslösa att hitta arbete

Enligt Eva Nordmark, ordförande i TCO, kommer detta att ha stor påverkan på arbetssökandes möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, inte minst för dem som står långt utanför.

– Nu hotas en av grundbultarna i den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Förändringarna får uppenbara konsekvenser för enskilda människor liksom för arbetsmarknaden som helhet, säger Eva Nordmark i TCO:s pressmeddelande.

Enligt en utvärdering från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitik, ger fysiska möten större chans för arbetssökande att hitta ett arbete. Detta gäller framför allt dem som har varit arbetslösa en längre tid. Det är enligt IFAU oklart om digital kontakt kommer att kunna ge samma effekter.

Utredare uppmanar politiker att hitta en långsiktig lösning

TCO:s utredare och arbetsmarknadsexpert Mats Essemyr lyfter också att Arbetsförmedlingens arbete kommer att gå långsammare än tidigare med de här förändringarna. Man kommer också behöva ta hjälp av kommunerna för att arbetet ska kunna utföras.

– Finns ett AF-kontor på orten har de koll på sina kunder, och åker man till ett tillfälligt kontor som i Hultsfred får man börja om, man kanske inte stött på den personen tidigare, säger han till tidningen Arbetsvärlden.

Mats Essemyr uppmanar arbetsmarknadspolitiker att tänka igenom situationen en extra gång och hitta en genomarbetad lösning för Arbetsförmedlingen som håller på lång sikt.