kvinnlig ingenjör arbetar på robotprojektMer än hälften av kvinnorna i techbranschen upplever att andra på arbetsplatsen ifrågasätter deras kompetens. Foto: nd3000/Shutterstock.com

Lön och villkor

Varannan kvinna i techbranschen är missnöjd med sin lön och upplever att deras kompetens blir ifrågasatt på arbetsplatsen. En undersökning från Tjejer kodar visar på ojämställda arbetsvillkor hos it-företagen, skriver Breakit.

Tjejer kodar är en organisation som fokuserar på kvinnor i techbranschen. Bland annat erbjuder de event och kurser om programmering.

Nu har de undersökt hur kvinnor och ickebinära som jobbar inom techbranschen upplever situationen i sitt arbete.

Får inte lika stor plats på arbetsplatsen

Av de 700 personer som deltog i undersökningen var hälften missnöjda med sin lön. 38 procent uppger att de tjänar mindre än män som har en liknande roll och position som de själva har.

Nära hälften av deltagarna upplever att deras kompetens blir ifrågasatt på arbetsplatsen. Det är också många som tycker att de inte får ta lika stor plats som medarbetare med motsatt kön.

Nästan en tredjedel upplever det svårt att avancera på arbetsplatsen. 36 procent uppger att befordringar inte baseras på medarbetarnas meriter, och att de därför går till fel personer.

Ifrågasatt kompetens är en allvarlig brist

Hanna Pettersson är grundare för Tjejer kodar. Hon säger att it-branschen på många sätt är fantastisk, men att det samtidigt finns brister. Hanna Pettersson ser särskilt allvarligt på hur många som upplever att deras kompetens blir ifrågasatt.

– Branschen står inför en stor kompetensbrist och därför är det viktigt att de här rösterna får bli hörda, säger hon till Breakit

Uppgifter och kultur är prioritet för deltagarna

Något annat som undersökningen visade var att de flesta deltagare prioriterar arbetsplatskulturen och intressanta och utmanande arbetsuppgifter, framför sådant som arbetstitel, arbetsgivarens position eller tillväxt.

Detta tycker Hanna Pettersson att företag i tech-branschen bör ta vara på när de rekryterar, så att de kan skapa arbetsplatser där alla medarbetare kan trivas.

Ett annat tips till arbetsgivare är att räkna på medarbetarnas löner, positioner och förmåner, samt vilka som tillåts ta plats på möten. Utifrån detta kan man sedan utforma tydliga mål när det gäller jämställdhetsfrågor och inkludering på arbetsplatsen.