Pil går nedåt längs graf i trä mot hand som håller på lägsta stapeln.Nya siffror från UC visar att konkurserna fortsatte att minska i maj. Under perioden januari–maj noterades den lägsta konkursnivån på tio år. Foto: TOP-STOCKER/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Enligt ny konkursstatistik från UC är antalet konkurser just nu nere på rekordlåga nivåer, och detta trots högre inflation. Under perioden januari–maj 2022 noterades det lägsta antalet konkurser på tio år. Den största minskningen står branscher som hotell- och restaurang för.

Konkurssiffrorna för perioden januari–maj 2022 är enligt UC de lägsta på tio år. Under maj sjönk antalet konkurser med 2 procent jämfört med samma period förra året, och särskilt påtaglig är minskningen inom pandemidrabbade branscher som hotell- och restaurang.

Konkurserna minskade med 41 procent

Just inom hotell och restaurang minskade konkurserna med hela 41 procent nu i maj jämfört med maj 2021. Enligt Johanna Blomé, ekonom på UC, är nivån dock fortfarande högre än innan pandemin.

Personalbristen fortsätter dessutom att skapa problem för både krögare och hotellägare över hela landet, vilket Johanna Blomé menar kommer bli extra tydligt nu under sommaren på Sveriges turistorter

Färre konkurser även inom bygg

I byggbranschen minskade konkurserna med 18 procent i maj jämfört med samma månad förra året, och då från redan relativt låga nivåer. Branschen har förvisso varit stark under hela pandemin, men enligt Johanna Blomé anar man allt fler orosmoln även här. Hon menar att logistik och materialbrist är två stora utmaningar, och även den allt svalare bostadsmarknaden.

Stor risk för bakslag

Trots de dalande konkurssiffrorna under årets första halva, menar UC att det finns risk för att konkurserna kommer öka igen inom sex av de tio branscher som de inkluderar i statistiken.

– Inflationen är skyhög och räntan kommer att höjas i omgångar. Vi behöver vara inställda på att den positiva marknadsspiralen vi sett efter pandemin är på väg att vända och vi åter går mot tuffare tider, säger Johanna Blomé i ett pressmeddelande.