Inkomstförsäkring

Ersättningen du kan få från en inkomstförsäkring är beroende av huruvida du får A-kassa eller inte. Har du inte rätt till a-kassa så har du inte heller rätt till ersättning från inkomstförsäkringen.  A-kassan räknas på ett genomsnitt av din lön från de senaste tolv månaderna. Full ersättning är upp till 80% av din lön upp till en maxlön på 25025 kronor, och generellt är inte inkomstförsäkring fördelaktigt om du tjänar mindre än så. Olika faktorer kan dock göra att din ersättningsnivå från a-kassan sänks. Det kan vara viktigt att ha koll på detta om du är intresserad av inkomstförsäkring, eftersom din rätt till ersättning från inkomstförsäkring fastställs av a-kassans beslut om ersättning. Är du intresserad av att teckna en inkomstförsäkring kan börja med att hitta rätt inkomstförsäkring för dig.

De vanligaste skälen till att du inte får ut 80% av din lön

  1. Du har ingen inkomstförsäkring. Utan inkomstförsäkring får du bara ersättning från a-kassan, vilket innebär du inte är garanterad 80% av din lön. Tjänade du dessutom mer än 25025 kronor i månaden så är du över a-kassans maxtak för ersättning. En inkomstförsäkring kan därför fylla ut ersättningen upp till 80 % av din tidigare inkomst. 
  2. Du arbetar deltid. Om du är deltidsarbetslös så är din ersättning dagsbaserad och du får bara ersättning, både från a-kassa och inkomstförsäkring, för de dagar du inte jobbar. Har du jobbat en dag, oavsett om det är 2 eller 8 timmar, så får du ingen ersättning alls för den dagen. Detta kan innebära att den totala ersättningen blir lägre, baserat på hur din arbetssituation ser ut. Du kan läsa mer om inkomstförsäkring vid deltidsarbete här.
  3. Du får avgångsvederlag. Om du får avgångsvederlag från din tidigare arbetsgivare så räknas det om till inkomst och du får ingen ersättning från varken a-kassa eller inkomstförsäkring så länge du har avgångsvederlag. Läs mer om inkomstförsäkring i samband med avgångsvederlag

Andra faktorer som påverkar din ersättning från a-kassan

Det finns flertal faktorer som kan påverka din ersättning från a-kassan. Det kan exempelvis vara: 

  • Har du varit tjänstledig de senaste tolv månaderna så kommer din snittinkomst att sänkas. Eftersom ersättningen grundas på snittinkomsten kan detta leda till att du får lägre ersättning.
  • Om du har varit sjuk- eller föräldraledig så kan den tiden hoppas över. Har du till exempel varit föräldraledig en månad så hoppas den över och en tidigare månad räknas med. Detta gäller dock bara om du har varit sjuk- eller föräldraledig mer än halvtid. Har du varit ledig mindre än halvtid så räknas den månaden med. Ersättning från Försäkringskassan i form av sjuklön och föräldrapenning räknas med i snittinkomsten, men är ju lägre, vilket sänker den totala snittinkomsten.
  • Har du börjat ta ut din pension får du högst 65 % av inkomsten i a-kassa och har aldrig möjlighet till högre a-kassa igen.

Eftersom de allra flesta inkomstförsäkringar grundar sina beslut på a-kassans beslut om ersättning kan dessa faktorer även påverka inkomstförsäkringen. Det finns dock vissa privata inkomstförsäkringar som förhåller sig till något annorlunda regler.