Inkomstförsäkring

Många egenföretagare väljer att anlita faktureringsbolag för att slippa krånglet med eget företag och f-skattesedel. Faktureringsföretag, även kallat egenanställningsföretag, menar att egenföretagare genom dessa kan få den trygghet som en vanlig anställning innebär. Det borde alltså innebära att du som använder ett faktureringsbolag har rätt till a-kassa och inkomstförsäkring mellan uppdragen till skillnad från om du har ett eget företag och måste avsluta all verksamhet för att få rätt till ersättning. Detta är dock inte alltid fallet då det visat sig att många a-kassor även räknar anställda hos egenanställningsföretag som företagare. I värsta fall innebär det att du inte har rätt till ersättning från varken a-kassan eller din inkomstförsäkring eller ännu värre, att du tvingas betala tillbaka tidigare utbetald ersättning. 

För egenföretagare eller anställda hos egenanställningsföretag kan det vara fördelaktigt att teckna en inkomstförsäkring som är till för egenföretagare. Även fast det främst är lagen som gör dessa fall komplicerade så kan det vara betryggande att ha en inkomstförsäkring hos någon som förstår vad det innebär att driva eget företag. Om du är egenföretagare och inte har någon inkomstförsäkring, alternativt om du vill byta, bör du börja med att jämföra inkomstförsäkringar för egenföretagare. På så sätt kan du se vilka inkomstförsäkringar som passar bra för dig som driver eget företag.

Förhandsbesked om a-kassa och inkomstförsäkring är inte möjligt

Enligt a-kassor och inkomstförsäkringarnas regler går det inte att få förhandsbesked huruvida du har rätt till ersättning eller inte. Av de fyra tidigare fall där egenanställda sökt ersättning som gått till domstol de senaste två åren har också gett olika besked; två gav frilansaren rätt till a-kassa och inkomstförsäkring medan de andra två fick avslag. Både egenföretagare och anställda kan ha rätt till ersättning från a-kassa och inkomstförsäkring men detta gäller på något olika villkor: 

  • En företagare måste lägga ner sin verksamhet helt för att kunna få ersättning från a-kassa och inkomstförsäkring vid arbetsbrist
  • En anställd kan jobba timmar och få a-kassa och inkomstförstärkning för resten av tiden, dvs. få inkomstförsäkring och jobba deltid

Vid anställning hos egenanställningsföretag är det ofta svårt för a-kassan eller inkomstförsäkringen att avgöra om en person anses vara företagare eller anställd. Ofta görs en samlad bedömning av olika frågor så som självständighet, hur frilansaren skaffar uppdrag och till vilken utsträckning den anställde varit inordnad i uppdragsgivarens verksamhet. 

Så fungerar det att vara egenanställd

Att vara egenföretagare eller frilansare innebär ofta att du genomför uppdrag som du sedan fakturerar för. För att kunna fakturera krävs det att du har F-skattsedel och detta är oftast ett krav hos uppdragsgivaren. Ett annat alternativ är att ansluta sig till ett egenanställningsföretag med A-skatt. Företaget som du är anställd på kommer då fakturera dina uppdragsgivare mot en viss provision. Provisionen är oftast 6 % och dessutom redovisar företaget arbetsgivaravgifter, gör skatteavdrag och betalar ut resterande summa som lön till dig som frilansare. Rent juridiskt är frilansaren då anställd hos egenanställningsföretaget och detta kan innebära att du ses som anställd snarare än egenföretagare, ifall du skulle behöva ansöka om ersättning från din inkomstförsäkring.