Inkomstförsäkring

I dag är det inte helt ovanligt att man skaffar sig ett extra- eller deltidsjobb eller startar eget företag utöver sitt ordinarie arbete. Gör du detta bör du dock vara försiktig och höra med din nuvarande chef om det är okej att du tar ytterligare en anställning. Annars kan du riskera att bli avskedad. Blir du uppsagd är det bra om du har en inkomstförsäkring som kan ge dig ersättning när du går miste om en inkomstkälla. Vissa försäkringsbolag tillåter att du jobbar extra trots att du får ut ersättning. 

Om du vill säkerställa att du kan jobba deltid och samtidigt nyttja ersättningen från inkomstförsäkringen är det bra att du jämför olika inkomstförsäkringar för att hitta en som passar dina önskemål. 

Inkomstförsäkring är en ekonomisk säkerhet vid avskedan

Det är i dag vanligt att man har en bisyssla vid sidan om sitt ordinarie arbete. Exempelvis är det av Sveriges 4 miljoner yrkesverksamma 400 000 personer som driver egna företag vid sidan om. Det är också många som tar anställning hos en annan arbetsgivare under kvällstid eller under veckoslut för att öka månadsinkomsten något. Oavsett om du endast har en eller om du har flera anställningar kan det vara fördelaktigt att du skaffar en inkomstförsäkring. Inkomstförsäkringen fungerar som ett komplement till a-kassan och kan ge dig en ekonomisk säkerhet om du bli uppsagd. 

Kom ihåg! Du kan bara få ersättning från en inkomstförsäkring åt gången. Det kan därför vara smart att se över vilket jobb du kan få ut störst inkomstersättning vid om du förlorar jobbet

Vad som kan vara bra att veta är att du inte kan få ersättning från flera inkomstförsäkringar samtidigt. Så om du har ett ordinarie och ett extrajobb och endast vill betala för en inkomstförsäkring är det bra om du ser över dina arbetssituationer. Behöver du en inkomstförsäkring? Eller klarar du dig utan? Om du på något av dina jobb tjänar under 20 900 kr täcks din inkomst helt av a-kassan och då kan det i stället vara bra att skaffa försäkringen för det andra jobbet. 

Då kan du extrajobba när du nyttjar inkomstersättning

Innan man tar ett extra- eller deltidsjobb bör man höra med sin ordinarie arbetsplats om det är okej att man tar ytterligare en anställning. Beroende på viken bransch du kommer extraknäcka i kan din nuvarande arbetsgivare ha en åsikt. Vanligtvis står det med i anställningsavtalet att man inte får konkurrera med sin arbetsgivare. Om du inte kollar med din arbetsgivare innan du tar ytterligare en anställning kan du riskera att bli avskedad på grund av kontraktsbrott.

Vad som kan vara skönt att veta, oavsett om du blir uppsagd på grund av kontraktsbrott eller av något annat skäl, är att du vanligtvis kan få ersättning från inkomstförsäkringen och jobba deltid på ditt extrajobb. Detta beror på vilken inkomstförsäkring du har. Men för att du från början ska kunna få ut någon ersättning krävs det att du har en inkomstförsäkring. Detta är inte något du kan skaffa i efterhand.