man och kvinna skakar hand över ett bordLäget på arbetsmarknaden är fortsatt tufft

Arbetsmarknad

Enligt siffror från SCB är läget på den svenska arbetsmarknaden forsatt tufft, men man ser ändå att sysselsättningen har gått upp sedan juni förra året då det var som allra värst. Det skriver Arbetet.

I december var totalt 450 000 svenskar arbetslösa, motsvarande 8,2 procent av arbetskraften mellan 15 och 74 år, vilket är en ökning med 121 000 personer jämfört med motsvarande period 2019. Det visar nya siffror från SCB.

Säsongsrensad data visar ljusare siffror

Siffrorna ovan tar dock inte hänsyn till hur helgdagarna infaller under året, och inte heller andra faktorer som påverkar trots att de inte riktigt har med själva arbetskraften att göra. Efter att man gjort en så kallad säsongsrensning och utjämnat datan ser siffrorna något ljusare ut.

Sedan februari 2020, det vill säga precis innan coronapandemin var ett faktum, har arbetslösheten i Sverige ökat med 77 000 personer, vilket motsvarar 1,4 procent. Sysselsättningen har under samma period gått ner med 74 000 personer – över hälften ungdomar.

Förbättrat läge sedan juni, men lång väg tillbaka

I juni 2020 var läget som allra värst, då arbetslösheten var som högst och sysselsättningen lägst. Louise Stener arbetar med arbetsmarknadsundersökningar på SCB. Hon menar att läget är fortsatt tufft och att man nog får räkna med en lång väg tillbaka till det ”normala”.

– Men vi har ett förbättrat arbetsmarknadsläge jämfört med när det var som värst, säger hon till Arbetet.

Antalet arbetstimmar har sjunkit med 4,2 procent

Redan i våras, närmare bestämt i april, var antalet arbetstimmar per vecka nere på rekordlåga nivåer. När siffrorna för december 2020 ställs mot siffrorna för samma månad året innan har antalet arbetade timmar gått ner med 4,2 procent.

Hotell- och restaurangbranschen är som bekant ett av de segment som drabbats allra hårdast av pandemins effekter. I december sjönk antalet arbetstimmar per vecka med 40 procent jämfört med motsvarande period 2019.