Äldreomsorg där äldre man i rullstol blir omhändetagen av ung kvinna.Kommunals medlemmar i Malmö har nu fått ett glädjande besked: 12 miljoner extra kommer att fördelas utöver den vanliga löneökningen. Foto: imtmphoto/Shutterstock

Lön och villkor

Lönehöjningarna i Malmö stad väcker stor glädje för medlemmar i Kommunal. Totalt kommer de att få dela på 12 miljoner kronor extra, varav mest kommer att gå till yrkesutbildade, skriver Kommunalarbetaren.

Avtalets löneökning är inte allt som Kommunals medlemmar har att glädja sig åt år 2022. I Malmö har Kommunal nämligen lyckats förhandla så att medlemmarna kommer att få dela på 12 miljoner kronor utöver den ordinarie löneökningen. Ordförande för Kommunals sektion Malmö vård och omsorg, Ewa Glimhed, är mycket nöjd med resultatet.

Förkortad arbetstid för nattarbetare är nyckeln

Enligt avtalet med Sveriges Kommuner och Regioner kommer löneökningarna att bli lägre för nattarbetarna mot att de kommer att få kortare arbetstider. Pengarna som blir över är en av anledningarna till att de 12 miljonerna kommer att delas ut.

Ewa Glimhed ser mycket positivt på de extra pengarna.

– Det här är en jättestor framgång för kommunals medlemmar, säger Ewa Glimhed.

Yrkesutbildade drar vinstlotten

Även om alla kommer att gynnas av de extra pengarna är det de yrkesutbildade som drar den främsta vinstlotten. 0,3 procent av lönesumman ska enligt avtalet gå till yrkesutbildad personal, men nu bestämmer man att i Malmö kommer 0,4 procent av lönesumman att gå till yrkesutbildade i stället.

– Arbetsgivaren såg samma behov som vi, för framtida kompetensförsörjning inom hälsa, vård och omsorg så finns det ett behov av att göra satsningar på till exempel undersköterskor, säger Ewa Glimhed.

Inom den yrkesutbildade kategorin ingår dock många fler yrkesgrupper än undersköterskor, som också kommer att få ta del av de extra pengarna. Bland andra som omfattas av satsningen är fritidsledare, restaurangbiträden och olika former av skötare, såsom barnskötare, hemvårdare och dylika yrkesgrupper.

Nu när det första steget i löneökningarna är avklarade kommer fördelningen av löneökningarna att fortsätta förhandlas på förvaltningsnivå. Den nya lönen förväntas stå klar till 1 april i år.